Qui som
Inici >> Qui som >> Junta >> Comunicats de la Junta de l'ICO

Comunicats de la Junta de l'ICO


En aquest apartat la Junta Directiva de l'Institut Català d'Ornitologia exposa els comunicats oficials que va emetent al llarg de la seva tasca.
 1. Comunicat de la Junta Directiva de 01/02/2010
 2. Comunicat de la Junta Directiva de 15/07/2009
 3. Comunicat de la Junta Directiva de 09/05/2008
 4. Comunicat de la Junta Directiva de 18/03/2008
Comunicat de la Junta Directiva de 01/02/2010

El futur de l'anellament científic a Catalunya en joc
 
Des de l’any 2003, l’Institut Català d’Ornitologia ha reclamat a les diverses administracions que s’han succeït al govern de la Generalitat la creació d’un remitent d’anelles propi, i ha donat suport obertament a aquesta iniciativa en el moment en què el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha mostrat la seva voluntat d’impulsar-lo. I ho hem fet sempre des del convenciment que la creació del remitent no solament havia de donar resposta a una legítima aspiració, sinó que també havia de significar una oportunitat per impulsar i millorar la pràctica d’aquesta activitat al nostre país. Per a nosaltres, ambdues coses són absolutament inseparables, ja que només així podrem seguir mantenint el merescut prestigi internacional que ens podem enorgullir d’haver aconseguit entre tots en aquest camp.

Durant els darrers mesos, l’ICO ha treballat per col·laborar amb l’administració en l’elaboració d’una proposta de decret de regulació de l’anellament científic d’ocells, que respongués a les necessitats de modernització i d’actualització de la normativa i que fes possible impulsar i millorar l’anellament d’ocells a Catalunya. Tanmateix, el text que ara mateix es troba en exposició pública queda molt lluny de les aspiracions que es planteja el col·lectiu d’anelladors del nostre país. Es tracta d’una normativa complexa, rígida i intervencionista, que deixa de banda les entitats científiques i atorga al DMAH unes atribucions més pròpies d’una Institució Científica que no pas d’una administració. Pretén impulsar un model tècnicament i científicament molt allunyat dels estàndards científics actualment acceptables, amb un pressupost manifestament insuficient, cosa que provoca la preocupació fonamentada de tots aquells que saben com funciona l’anellament. L’aprovació d’aquesta norma en la seva forma actual podria posar en perill una bona part dels esforços que esmercem per obtenir dades clau sobre la biologia de les aus.

No és aquest el lloc per entrar en més detalls. El text complet de la proposta de decret i de les nostres al·legacions es poden descarregar des d'aquesta mateixa pàgina. Hem volgut fer unes al·legacions en positiu i unes propostes constructives, perquè encara som a temps de rectificar. No estem sols. Altres entitats científiques del nostre país dedicades a l’estudi de les aus s’oposen també al text actual i en demanen la modificació o retirada. Esperem que totes aquestes veus no clamin en el desert i que, pel bé de l’anellament científic d’ocells, des de demà mateix se’ns convoqui a tots per treballar plegats en l’elaboració d’un nou text que es fonamenti en la premissa que qualsevol canvi en l’estat actual de la situació d’aquesta activitat ha de ser per millorar. Un text que reconegui l’anellament com una activitat que no té sentit si no és amb un objectiu científic i sota el paraigua de les institucions científiques dedicades a l’estudi de les aus. Només així es podrà garantir la qualitat i el rigor que fins ara ha tingut l’anellament científic d’ocells al nostre país i que ara s’està posant en joc.

Santi Mañosa Rifé

President

Comunicat de la Junta Directiva de 15/07/2009

Nou Decret d'anellament i remitents d'anelles autoritzats

El passat dia 13 de juny, es va celebrar a la localitat de Banyoles l'Assemblea General de Socis, a la qual es va convidar la Directora General del Medi Natural, la Sra. Núria Buenaventura, i el Cap del Servei de Protecció de Fauna, Flora i Animals de Companyia, el Sr. Jordi Ruiz.

Desprès d'escoltar les explicacions de la Directora General i del Cap del Servei en relació a l'estat de desenvolupament del nou decret d'anellament, en relació a la creació d'un remitent d'anelles propi de la Generalitat de Catalunya, i en relació al remitent que cal utilitzar fins que aquest darrer no estigui operatiu, l'Assemblea va aprovar els següents punts que han de dirigir les actuacions futures de l'ICO en aquest sentit:
 • L'ICO recolza la decisió del departament de Medi Ambient i Habitatge d'establir un remitent d'anelles que:
         1. sigui propi de la Generalitat de Catalunya
         2. funcioni en el marc d'EURING
         3. sigui l'únic que es pugui utilitzar a Catalunya
 • L'ICO també recolza la decisió del departament de Medi Ambient i Habitatge de permetre només l'ús de les anelles del Ministerio de Medio Ambiente mentre no es posi en funcionament el remitent de la Generalitat. Un requeriment imprescindible de cara a mantenir el rigor científic i organitzatiu de l'anellament científic d'ocells a Catalunya i fer possible la implementació del remitent de la Generalitat.
 • L'ICO treballarà activament perquè el remitent de la Generalitat tingui associats una dotació econòmica i un projecte tècnic que garanteixin el seu bon funcionament.
 • L'ICO vetllarà perquè el nou Decret d'anellament de la Generalitat garanteixi que els anelladors i les entitats que els representen segueixin tenint un paper clau i determinant en la gestió i coordinació de l'anellament a Catalunya i, en particular, en el disseny i establiment dels estàndards de treball i dels sistemes d'accés a les diferents categories d'anellador.
   
Per tant, queda clar que, mentre la Generalitat no disposi del seu propi remitent, els permisos de captura científica emesos pel DMAH per 2009 només autoritzen l'ús de les anelles del Ministerio de Medio Ambiente. L'ús de qualsevol altre remitent en territori català incompleix les condicions d'aquestes autoritzacions i, per tant, és il·legal i pot ser objecte de sanció. L'ICO es compromet a fer complir les condicions d'aquests permisos a tots els seus socis anelladors.

La Junta DirectivaComunicat de la Junta Directiva de 9/5/2008

El passat dia 6 de maig va tenir lloc una reunió amb la Directora General de Medi Natural, Sra. Núria Buenaventura, per parlar de la problèmatica sorgida entorn al remitent d'anelles no oficial promogut per la SCA. En aquesta reunió, la nova Directora General ens va explicar quin era el punt de vista del Departament de Medi Ambient i Habitatge en relació a tot aquest assumpte i ens va manifestar el següent:
 1. El Departament és conscient que la utilització de les anelles emeses per la SCA suposa un problema per a l'anellament científic d'ocells.
 2. De cara a limitar al màxim les repercusions negatives que implica l'ús d'aquestes anelles, el Departament no ha donat permís per fer-les servir per a l'anellament científic d'ocells i, a més, va restringir el seu ús exclusivament a activitats formatives i educatives. A partir d'ara, a més, vetllarà per a que no se'n faci ús allà on estan en marxa projectes de seguiment d'ocells basats en l'anellament.
 3. El nou Decret de captura científica que està en preparació resoldrà aquesta situació definitivament, però la seva confecció es preveu llarga, ja que no tracta només de l'anellament sinó de qualsevol tipus de captura científica o de gestió.
 4. Els permisos d'anellament emesos a partir d'ara i al 2009 inclouran una claùsula que limitarà la pràctica de l'anellament a Catalunya a l'ús exclusiu d'unes úniques anelles: les que estan genèricament reconegudes.
 5. El Departament encara no ha près cap decisió sobre la possible creació d'un remitent d'anelles propi per Catalunya i, per tant i mentre això no es produeixi, només permetrà que s'utiltizin les anelles emeses pel Ministerio de Medio Ambiente en el marc de l'anellament científic d'ocells.
També us informem que des de l'apartat de documents annexos us podeu descarregar una còpia de la carta enviada recentment pel president d'EURING a la Directora General de Medi Natural. En aquest escrit EURING manifesta la seva gran preocupació per l'ús d'un remitent d'anelles que malmet la vàlua científica d'aquesta activitat i que trenca amb els estàndards de treball consensuats a Europa al llarg de tots aquests anys.

DOCUMENTS ANNEXOS:
INFORMACIÓ ADDICIONAL:
 • Comunicat de la Junta Directiva de 18/3/2008


Comunicat de la Junta Directiva de 18/3/2008

Donem a conèixer, a tots els socis i sòcies de l'ICO, el contingut íntegre del comunicat oficial que ens va trametre divendres 14 de març de 2008 la Direcció General del Medi Natural en el que s'especifica la posició del Departament de Medi Ambient i Habitatge en relació a l'ús del nou remitent d'anelles que ha creat recentment la Societat Catalana d'Anellament (SCA).

Amb aquest comunicat, el DMAH autoritza l'ús d'aquest nou remitent de forma transitòria, exclusivament amb finalitats formatives o educatives, però no per a l'anellament científic d'ocells, fins a l'aprovació d'un Decret de Captura Científica. Es crea així un precedent insòlit, permetent la utilització simultània de dos remitents d'anellament en un mateix territori, fet que comporta greus problemes de coordinació en l'anellament científic d'ocells, tant a nivell català com europeu. Des que es va donar a conèixer la creació d'aquest nou remitent, hem fet arribar al DMAH, tant per escrit com verbalment, diferents raonaments tècnics que desaconsellen la seva implantació unilateral, especialment tractant-se d'un remitent no reconegut internacionalment i, encara menys, la utilització simultània de dos remitents a Catalunya. Hem instat al DMAH a no autoritzar l'ús d'aquest remitent, així com a la creació d'una comissió mixta entre l'administració i les diferents entitats vinculades amb l'anellament a Catalunya a fi de desenvolupar coordinadament la creació d'un remitent propi. Reiterem el compromís de l'ICO de recolzar qualsevol iniciativa del DMAH en aquest sentit, sempre i quan es faci amb respecte envers la normativa legal i els acords nacionals i internacionals vigents i es garanteixi la qualitat de l'anellament científic d'ocells, tal i com van acordar els socis de l'ICO en Assemblea. Reafirmem el nostre compromís de col·laboració amb el DMAH per tal de desenvolupar una normativa d'anellament pròpia i moderna, i esperem que fruit d'aquest debat aconseguim millorar la qualitat de l'anellament científic a Catalunya.

L'anellament d'ocells ha estat des dels seus origen una activitat científica que tan sols es pot entendre en el marc de la recerca i de l'estudi de la biologia de les aus. Més enllà de l'indubtable ús pedagògic i divulgatiu que es pot fer de l'anellament, en cap cas es pot justificar la captura, manipulació i marcatge d'un ocell únicament amb finalitats educatives, deslligades de la pròpia activitat científica.

Segons es desprèn del comunicat del DMAH, queda clar que la utilització d'anelles amb el nou remitent no pot considerar-se una activitat científica i que qualsevol anellament científic s'ha de fer, ara per ara, amb el remitent del Ministerio de Medio Ambiente. Per tant, si la utilització d'aquest nou remitent no pot qualificar-se com anellament científic, no té cap interès pels anelladors. L'anellament d'ocells o és científic o no té cap mena de sentit. És així com es concep aquesta activitat des de fa dècades per tots els anelladors del món i com ha estat desenvolupada al llarg de més de 30 anys a Catalunya. Cal recordar, finalment, que els permisos o carnets d'anellament atorgats pel DMAH i avalats per l'ICO són permisos de captura científica emesos segons la legislació vigent (reglament de la Llei de caça 506/1971), que només autoritzen la captura d'ocells sota aquest supòsit, i no cap altre.

En conseqüència, demanem a tots els anelladors que, mentre no es disposi d'un decret de captura científica, que determini quin ha de ser el remitent d'anelles que s'ha d'utilitzar en el futur a Catalunya i en quines condicions, continuïn utilitzant el remitent del Ministerio de Medio Ambiente, l'únic autoritzat pel DMAH per a dur a terme anellament científic d'ocells a Catalunya.

DOCUMENTS ANNEXOS:
INFORMACIÓ ADDICIONAL:
 
Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona
Dilluns, dimarts i dijous: 9:30h-14:30h.
Dimecres: 9:30h-18:30h.
Divendres: 9:30h-13:30h.

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats