Accés intranet
Qui som
Inici >> Qui som >> Comitès

T'interessa?

Normativa de l'ICO
Vocal del Soci
Fes-te soci de l'ICO  

 

Comitès i grups de treball


Els Comitès Permanents o Grups de Treball de l'ICO s’encarreguen de desenvolupar determinades funcions o activitats d’interès per a l’entitat i que, per la seva rellevància o naturalesa, no es poden realitzar a través dels òrgans de govern i gestió usuals.

 

L’ICO compta, ara per ara, amb dos comitès permanents: el Comitè d’Anellament (CAN) i el Comitè Avifaunístic de Catalunya (CAC).

Comitè d'Anellament

El CAN està compost per un mínim de cinc membres designats per la Junta Directiva. Tots ells anelladors experts de l’ICO amb una dilatada experiència en aquest camp. Les seves funcions són les següents:

  • Assessorar la Junta Directiva sobre les pautes de funcionament de l’Oficina Catalana d’Anellament i l’anellament científic d’ocells a Catalunya.
  • Col·laborar en l’elaboració del Reglament Intern de l’OCA havent escoltat i valorat les propostes de tots els socis anelladors que hi hagin volgut participar.
  • Assessorar en la selecció del personal laboral que hagi de desenvolupar tasques com a anellador.
>> Més informació sobre el CAN
 

Comitè Avifaunístic de Catalunya

El CAC està compost per un mínim de cinc membres, tots ells amb amplis coneixements avifaunístics. Les funcions del CAC són:

  • Mantenir la llista patró dels ocells de Catalunya.
  • Homologar les citacions dels taxons considerats rars o dels que manca informació en l'àmbit de Catalunya i que estan inclosos en la “Llista de taxons sotmesos a homologació” que ha de confeccionar aquest propi Comitè.
  • Categoritzar els taxons observats a Catalunya d’acord amb un sistema propi basat en el recomanat per l'AERC (Associació Europea de Comitès de Rareses i Registres).
  • Prendre decisions sobre l'adopció dels nous canvis taxonòmics i la seva aplicació en la llista dels ocells de Catalunya.
  • Donar suport a l’Oficina Tècnica de l’ICO i a l’OCA en tots els assumptes relacionats amb l’homologació de citacions.
>> Més informació sobre el CAC

Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona
Dilluns, dimecres i dijous: 9:00h-17:00h.
Dimarts i divendres: 9:00h-15:00h.

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats