Accés intranet
Projecte SYLVIA
Inici >> Què fem >> Monitoratge >> Seguiment >> Sylvia

Eines SYLVIA

Manual del programa SYLVIA
Participa en el programa Sylvia

Web app SYLVIA
Informatitza les teves dades aquí

Projecte SYLVIA


SYLVIA és un projecte que utilitza l'anellament científic per obtenir informació, a llarg termini, de les tendències poblacionals i els paràmetres demogràfics de les poblacions d'ocells terrestres de Catalunya.
SYLVIA és un projecte de l'Institut Català d'Ornitologia que té com a objectiu establir una xarxa d'estacions d'anellament amb esforç constant per obtenir informació, a llarg termini, dels paràmetres demogràfics i tendències poblacionals de les poblacions d'ocells terrestres de Catalunya.
 

Introducció

La utilitat de les estacions d'anellament amb esforç constant com a eines de seguiment d'ocells està avalada pels resultats obtinguts pels programes de monitoratge pioners duts a terme des de principis dels anys 80 a Gran Bretanya i Irlanda i, posteriorment, a Amèrica del nord. A més, la seva importància també està avalada per la Unió Europea per a l'Anellament d'Ocells (EURING), l'organització europea que promou l'ús de l'anellament dins de la investigació científica i la conservació, i que considera prioritari la implantació d'aquests tipus d'estudis arreu d'Europa.

Projecte Sylvia

El plantejament metodològic del programa SYLVIA està basat, principalment, en els protocols desenvolupats per la British Trust for Ornithology (programa CES britànic; Baillie et al. 1986) i l'Institute for Bird Populations (programa MAPS americà; DeSante & Burton 1997). La clau principal d'aquest plantejament metodològic radica en l'estandardització. L'anellament amb esforç constant, com el seu nom indica, implica la utilització continuada d'una àrea d'estudi on els ocells s'anellen seguint un protocol pre-establert d'esforç de captura. Així, el nombre, tipus i emplaçament de cada xarxa es manté fix i el programa d'anellament se segueix de la mateixa manera any rere any. D'aquesta forma, els canvis en el nombre d'ocells adults capturats ens permeten avaluar les tendències poblacionals, el nombre anual d'ocells juvenils anellats s'utilitza com un indicador de la productivitat, i la proporció d'ocells juvenils sobre el total de captures s'utilitza com una mesura relativa de l'èxit reproductor. A més, donat que els ocells adults, tant si són migradors com sedentaris, mostren una alta fidelitat a les seves àrees de cria, la proporció d'adults recapturats d'un any a l'altre l'utilitzem per estimar les taxes de supervivència.

Al 1991 es va establir la primera estació SYLVIA pilot. Des de l'aleshores, el nombre d'estacions va anar créixent lentament fins arribar a les 5 el 1998, aleshores, tenint en compte l'experiència adquirida durant els primers anys de funcionament, el programa es va avaluar de nou totalment i es van fixar els protocols metodològics definitius. Actualment, amb 46 estacions operatives, el projecte SYLVIA ha obtingut el nivell de cobertura i involucrament necessaris per poder acomplir amb èxit els seus objectius principals. Això ha estat possible gràcies al valuós suport i compromís dels mateixos anelladors i de les moltes entitats públiques i privades catalanes, tant d'àmbit nacional com local, interessades en la salut de les poblacions d'ocells de Catalunya.
 

Metodologia SYLVIA

Trobareu tota la informació de la metodologia del projecte SYLVIA aquí.

 

En conveni amb

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalSeu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona
Dilluns, dimecres i dijous: 9:00h-17:00h.
Dimarts i divendres: 9:00h-15:00h.

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats