antles_nidificants
Inici >> Què fem >> Monitoratge>> Atles >> Atles nidificants

L'atles on-line 

Enllaços Utils

Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002


Aquest projecte va significar posar al dia la distribució dels ocells a Catalunya durant la temprada de reproducció i publicar per primer cop a Catalunya mapes de distribució d'alta resolució. El producte final va ser un llibre però bona part de la informació es pot consultar, a més, on-line.
L’Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002 va representar una actualització de l’Atles dels ocells nidificants de Catalunya i Andorra publicat el 1984. Aquest segon atles va incloure informació sobre la distribució de les espècies reproductores de Catalunyaentre els anys 1999-2002 en un reticle de quadrats UTM de 10x10 km, directament comparable amb la de l'anterior atles, cosa que va permetre valorar les variacions de les espècies entre els dos períodes d’estudi. A més, seguint la línia dels darrers atles ornitològics publicats en aquell moment, es van realitzat mapes d’abundàncies relatives en quadrats UTM d’1x1 km i es va obtenir informació preliminar sobre les variables ambientals que expliquen la distribució i abundància de les espècies reproductores a Catalunya.

Objectius:

1) generar mapes de distribució a una resolució de 10x10 km.
2) produir mapes d'abundància d’alta resolució (1x1 km).
3) determinar les preferències d’hàbitat i altitud.
4) realitzar estimacions poblacionals.
5) definir tendències temporals.
6) definir estatus de conservació.

Període d’estudi:

El període de recollida de dades de l’Atles va ser el comprès entre l’1 de març i el 31 de juliol dels anys 1999, 2000, 2001 i 2002.

Participants:

El nombre de col•laboradors de camp va ser de 518.

Citació recomanada:

Estrada, J., Pedrocchi, V., Brotons, L. & Herrando, S. (eds.). 2004. Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002. Institut Català d’Ornitologia (ICO)/Lynx Edicions. Barcelona.

Amb el suport deSeu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona
Dilluns, dimarts i dijous: 9:30h-14:30h.
Dimecres: 9:30h-18:30h.
Divendres: 9:30h-13:30h.

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats