Accés intranet
Publicacions de l'ICO
Index >> Què oferim >> Divulgació >> Publicacions >> RCO >> 2017 >> Covas et al

Menú de la revista


Enllaços útils

Segueix-nos:

   

Publons
Blog RCO
Premis RCO

2017 - vol. 33

 
Deadly attack records of Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri on native avifauna
Laia Covas, Juan Carlos Senar, Laura Roqué, Javier Quesada
[Received: 12/09/2017; Accepted 07/11/2017]
FULL TEXT / TEXT COMPLET
Abstract
The interspecific interactions between invasive and native fauna are poorly studied. We report six fatal attacks of Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri, one of the most successful invasive avian species in Europe, on House Sparrow Passer domesticus and Blue Tit Cyanistes caeruleus in Barcelona city, Catalonia, Spain. Sparrows and tits were attacked through a 1.5 cm mesh, while they were trapped inside of funnel traps. Attacks were performed by several Rose-ringed Parakeet individuals. An osteological examination of House Sparrow skeletons revealed that most of injuries were by drilling and crushing skull bones. Competence for food or nest-site defense did not seem plausible causes for the aggressive behaviour of parakeets.

Resum
Registres d’atacs mortals de Cotorra de Kramer Psittacula krameri sobre l’avifauna nativa
Les interaccions interespecífiques entre la fauna invasora i la nativa estan poc estudiades. Descrivim sis atacs amb resultat de mort de Cotorra de Kramer Psittacula krameri, una de les espècies d'aus invasores amb més èxit a Europa, sobre Pardal Comú Passer domesticus i Mallerenga Blava Cyanistes caeruleus a la ciutat de Barcelona, Catalunya. Els pardals i les mallerengues van ser atacats a través de la malla de 1.5 cm de diàmetre, amb la qual estaven fetes les trampes d’embut on es trobaven atrapats. Els atacs van ser realitzats per diversos individus de Cotorra de Kramer. L’examen osteològic dels esquelets dels Pardal Comuns morts va revelar que la majoria de les lesions es devien a la perforació i aixafament dels ossos del crani. La competència pel menjar o la defensa del lloc de nidificació no semblen causes plausibles per al comportament agressiu de les cotorres.

Resumen
Registros de ataques mortales de Cotorra de Kramer Psittacula krameri sobre la avifauna nativa
Las interacciones interespecíficas entre la fauna invasora y la nativa están poco estudiadas. Describimos seis ataques con resultado de muerte de Cotorra de Kramer Psittacula krameri, una de las especies de aves invasoras más exitosas en Europa, sobre Gorrión Común Passer domesticus y Herrerillo Común Cyanistes caeruleus en la ciudad de Barcelona, Cataluña. Los gorriones y herrerillos fueron atacados a través de la malla de 1.5 cm de diámetro con las que estaban hechas las trampas de embudo, en las que se encontraban atrapados. Los ataques fueron realizados por varios individuos de Cotorra de Kramer. Un examen osteológico de los esqueletos de los Gorrión Comunes muertos reveló que la mayoría de las lesiones se debían a la perforación y aplastamiento de los huesos del cráneo. La competencia por la comida o la defensa del sitio de nidificación no parecen causas plausibles para el comportamiento agresivo de las cotorras.
Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona
Dilluns, dimecres i dijous: 9:00h-17:00h.
Dimarts i divendres: 9:00h-15:00h.

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats