Accés intranet
Publicacions de l'ICO
Index >> Què oferim >> Divulgació >> Publicacions >> RCO >> 2017 >> Illa & Jutglar

Menú de la revista


Enllaços útils

Segueix-nos:

   

Publons
Blog RCO
Premis RCO

2017 - vol. 33

 
Praying Mantis eating feathers on a passerine caught with mistnets
Marc Illa & Roger Jutglà
[Received: 16/05/2017; Accepted 13/09/2017]
FULL TEXT / TEXT COMPLET
Abstract
While ringing on October 2016 in Cap de Creus Natural Park (NE Iberia), a big-sized female praying mantis (Mantis religiosa) attacked an Eurasian Robin (Erithacus rubecula) that was caught in one of the mistnets, and ate some flight feathers and wing coverts. Praying mantis attacks to trapped birds have already been described, but this is a new case in which the attack was focused on the bird’s feathers. We hypothesise that a female mantis close to egg laying could be interested on consuming keratin-like proteins of feathers for later silk production during egg-laying. We strongly recommend removing gravid mantis observed close to mistnests for preventing potential attacks on trapped birds.

Resum
Pregadéu alimentant-se de les plomes d’un paseriforme capturat en una xarxa
Durant una jornada d’anellament l’octubre del 2016 al Parc Natural del Cap de Creus, una femella de mida gran de pregadéu (Mantis religiosa) va atacar un Pit-roig (Erithacus rubecula), que estava atrapat a una de les xarxes japoneses, i es va menjar algunes plomes de vol i cobertores alars. Els atacs de pregadéus a ocells atrapats per l’anellament ja estan descrits, però aquest és un cas nou en el que l’atac es va centrar en les plomes de l’ocell. Hipotèticament, una femella de pregadéu propera al moment de la posta podria estar interessada en consumir proteïnes del tipus queratina com les que formes les plomes per a la producció posterior de seda durant la posta. Recomanem que es capturin i traslladin les femelles gràvides de pregadéu que s’observin prop de les xarxes per evitar atacs potencials sobre els ocells atrapats.

Resumen
Mantis religiosa alimentándose de las plumas de un paseriforme atrapado en una red
Durante una jornada de anillamiento en octubre del 2016 en el Parque Natural del Cap de Creus (Cataluña), una hembra de gran tamaño de mantis (Mantis religiosa) atacó a un Petirrojo (Erithacus rubecula) que estaba atrapado a una de les redes japonesas, y se comió algunas plumas de vuelo y cobertoras alares. Los ataques de mantis a pájaros atrapados durante el anillamiento ya se habían descrito previamente, pero este es un caso nuevo en el que el ataque se centró en las plumas del individuo. Hipotéticamente, una hembra de mantis cercana al momento de puesta podría estar interesada en consumir proteínas de tipo queratina como las que forman las plumas para la producción posterior de seda durante la puesta. Recomendamos que se capturen y trasloquen las hembras grávidas de mantis que se observen cerca de las redes para evitar potenciales ataques en las aves atrapadas.
Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona
Dilluns, dimecres i dijous: 9:00h-17:00h.
Dimarts i divendres: 9:00h-15:00h.

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats