Recerca
Inici >> Què fem >> Recerca >> Unitat de Divulgació de l'ICO

Projectes en marxa

Projecte SOCC
Seguiment d'Ocells Comuns de Catalunya
 
Projecte Sylvia
Seguiment de parametres demogràfics
 
Projecte Orenetes
Seguiment de nius d'oreneta cuablanca
 
Projecte Migració
Seguiment de migració de passeriformes

Enllaços Utils

Unitat de Divulgació de la Ciència i els Ocells (UdICO)


L’ICO, actualment ja ha compta amb un programa de difusió de la seva activitat científica adreçat a agents públics i privats, i al públic general i especialitzat.

L’ICO, actualment ja ha compta amb un programa de difusió de la seva activitat científica adreçat a agents públics i privats, i al públic general i especialitzat (jornades, cursos de formació, portals i servidors d’informació, congressos, revistes de comunicació científica...). Fins ara però, no hi ha hagut una figura dedicada única i exclusivament a la difusió científica, sent una de les prioritats fonamentals de l’activitat de la institució. Les activitats de difusió científica que s’han fet fins al moment s’han desenvolupat a partir d’accions individuals des de cadascun dels projectes de recerca a partir de múltiples interlocutors entre l'ICO i la societat. Per tal de centralitzar aquesta tasca i amb la finalitat de potenciar-la es requereix la figura d’una Unitat de Divulgació que canalitzi tota l’activitat de difusió científica de la institució.

El programa de difusió científica de l’ICO el configuren tots dels projectes de recerca que desenvolupa la institució. A  mode de denominador comú tots els projectes de recerca, en el marc de la divulgació al gran públic, contribueixen a l’edició del Butlletí de contacte de l’ICO (l’Abellerol) que es fa arribar a tots els socis de la institució, aportant les últimes novetats de cada projecte. Cadascun dels projectes compten amb un portal web on, a més de ser un canal de comunicació virtual amb els col·laboradors propis del projecte i el públic interessat, es publiquen els resultats dels estudis de recerca vincluats al projecte així com tot el material derivat que sorgeix del treball de les dades dels programes de seguiment. En el marc de la comunicació científica l’ICO edita la Revista Catalana d’Ornitologia (RCO), una revista científica amb la voluntat de ser referència a nivell estatal. Tots els projectes i línies de recerca de l’ICO tenen com a objectiu publicar part dels resultats a l’RCO, i anualment s’atorga un premi a un dels articles publicats per tal d’incentivar la investigació científica i la seva publicació. A nivell particular de cada línia de recerca es fan xerrades, cursos, conferències universitàries, jornades de participació ciutadana, es participa activament a congressos especialitzats i s’editen recursos pedagògics entre d’altres accions per tal de promocionar les activitats de recerca pròpies de l’ICO.


Objectius

Un dels principals objectius de la creació de la Unitat de Divulgació de l’ICO és impulsar la comunicació i la divulgació dels resultats de les activitats de recerca científica que es generen a l’entitat a través dels diferents projectes. En últim terme es pretén promoure una visió integradora de la ciència com a part de la societat i incloure la participació ciutadana en el debat científic.
La UdICO desenvoluparà el programa de difusió científica basant-se en la divulgació, la comunicació, l'aprenentatge i la participació ciutadana. Aquesta tasca es durà a terme en diferents àrees d’actuació.

1. Àrea de divulgació científica: l’objectiu d’aquesta àrea d’actuació és promocionar les activitats de recerca desenvolupades per l’ICO i facilitar a la ciutadania una imatge de la ciència propera, humana, comprensible i motivadora. Es pretén crear nous escenaris i canals de comunicació científica virtuals o reals, permanents o temporals que estimulin l'interès per la ciència i els estudis científics duts a terme per la institució, i alhora permetin entendre els seus resultats i facilitin la reflexió. Exposicions, portals i servidors d’informació, fires, xerrades, conferències, sortides guiades, jornada de portes obertes i edició de publicacions i material de caràcter divulgatiu poden ser exemples de les activitats que aquesta àrea durà a terme.

2. Àrea de comunicació científica: l’objectiu d’aquesta àrea d’actuació és el de donar suport i visibilitat als projectes liderats per l’ICO i donar servei als investigadors de la institució per tal de difondre a nivell de la comunitat científica els resultats dels estudis de recerca, alhora que també se’ls ajudi en la relació amb els mitjans de comunicació (premsa, radio, TV). Congressos, seminaris, workshops, redacció de memòries d’activitats, publicació d’articles a revistes científiques, actuar d’enllaç entre els mitjans de comunicació i els investigadors del centre, creació i manteniment d’un directori de contactes actualitzat dels mitjans de comunicació especialitzats i d’abast general, generació de dossiers i notes de premsa i manteniment d’una galeria d’imatges actualitzada per il·lustrar les notícies poden ser algunes de les accions que aquesta àrea pot dur a terme.

3. Àrea de formació científica: l’objectiu d’aquesta àrea d’actuació és promocionar les activitats de recerca dutes a terme per l’ICO en el marc específic de la comunitat educativa (primària, secundària i universitària), tant a nivell de l’estudiant a partir de la creació d’unitats didàctiques, tallers, cursos i recursos pedagògics, com a nivell del professorat a partir de cursos de formació per a la comunitat docent. Aquesta àrea també desenvoluparà aquells cursos formatius en el marc dels diferents projectes de seguiment amb la finalitat de formar als col·laboradors i voluntaris (cursos de tècniques de cens, cursos de cants, cursos d’anellament...). En el context de la generació d’eines de gestió i planificació, aquesta àrea també desenvoluparà la formació dels tècnics especialitzats a qui vagin adreçats aquests productes derivats.
Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona
Dilluns, dimarts i dijous: 9:30h-14:30h.
Dimecres: 9:30h-18:30h.
Divendres: 9:30h-13:30h.

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats