Accés intranet
Institut Català d'Ornitologia


Titular notícies

L’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat actualitza l’Índex de Planeta Viu per a Catalunya

Dijous 15 Desembre 2022


L’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat acaba de publicar una nova actualització de l'Índex de Planeta Viu 2022 pel territori català (l’LPI Cat per les seves sigles en angles).  Això ens permet tenir una imatge més nítida que mai sobre l’estat de les poblacions d’espècies salvatges a Catalunya. L’indicador mostra que les poblacions de fauna per a les que es disposa de dades de seguiment regular a Catalunya han tingut una davallada mitjana del 24% en els darrers 20 anys.
 
Aquest indicador s’elabora a partir de les dades recollides d’un total de 321 espècies de papallones, ocells, mamífers, amfibis, rèptils i peixos d’aigües continentals. El grup d’animals més afectat és el dels insectes, representats aquí per les papallones, amb disminucions de la seva abundància que ronden el 44% però que poden arribar al 70% en algunes espècies típiques de prats. La dada general actualitza la que es va presentar al 2020 i és més completa i fidedigna.
 
El LPI-Cat és un projecte impulsat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, coordinat pel CREAF, l’Institut Català d’Ornitologia, el Museu de Ciències Naturals de Granollers i l’Associació Herpetològica Espanyola que s’elabora en el marc de l’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya.
 
L’equip de centres de recerca que recull i analitza la informació per elaborar l’LPI-Cat fa actualitzacions cada dos anys. És un número que canvia a mesura que es recullen noves dades i que es va publicar per darrera vegada a l’informe de l'Estat de la Natura a Catalunya 2020. Des d’aquella fita, s'hi han afegit vuit noves espècies, quatre rat-penats (pipistrel·la nana, ratpenat muntanyenc, pipistrel·la comuna i ratpenat cuallarg), tres espècies de rius i basses d’aigua (merla d’aigua, corriol petit i granota pintada) i un rèptil d’ambients càlids (dragó comú), una informació que no estava disponible en l’anterior càlcul. Per calcular-lo es necessiten dades de seguiment de molts grups d’animals, contínues i a llarg termini, una feina ingent que no hagués estat possible sense la col·laboració, durant 20 anys, de centenars de persones voluntàries guiades des de les entitats coordinadores que han estat sortint a camp a observar i anotar el que veien. Estem parlant dels programes de seguiment d’ocells (projectes SOCC, SYLVIA, FARMDINDIS, seguiment d’espècies estèpiques amenaçades i d’ocells aquàtics nidificants), de papallones (CBMS), de mamífers (SEMICE, QUIROHÀBITATS, SOCC i projecte LIRÓ), d’amfibis i rèptils (SARE) i de peixos continentals (seguiments de l’ACA i CHE).
 
Per assegurar la precisió de les estadístiques, l'Índex ha estat recalculat excloent-ne certes espècies o poblacions. D'aquesta manera, s'ha confirmat que la pèrdua d’individus no està provocada per disminucions o augments extrems d'algunes espècies o poblacions. De fet, el número actualitzat amb les darreres dades disponibles (24%) és de fet una mitjana que es mou entre el 19% i el 28% per la incertesa associada als càlculs d’aquests indicadors. Hi ha moltes espècies no incloses encara a l’índex perquè per ara no es disposa de dades o encara no s’han pogut integrar perquè no són prou robustes. Així, els invertebrats estan només representats per les papallones diürnes; no hi dades de fongs, plantes o altres grups i tampoc hi està representat el medi marí.

Aquest indicador es disgrega en dos de principals, un per a vertebrats i un altre per invertebrats (que s’obté del seguiment de papallones). Si fem un focus, en el cas concret d’aquests insectes, els resultats són molt preocupants, la davallada és molt marcada, amb una mitjana del 44%. Per obtenir aquesta dada ara per ara es tenen en compte només les dades robustes i de llarg termini del programa català de seguiment de papallones, el Catalan Butterfly Monitoring Scheme, però diversos treballs apunten en la mateixa direcció per tot el grup d’insectes, el que té més espècies tant a escala planetària com a Catalunya.
 
D’altra banda, el LPI-Cat de vertebrats (que contempla dades de mamífers, ocells, rèptils, amfibis i peixos d’aigües continentals) mostra una davallada del 6% en els darrers 20 anys. Aquest subindicador es pot comparar amb el 30% de davallada en les darreres dues dècades que s’ha obtingut per al LPI mundial que WWF ha donat a conèixer fa poques setmanes i que en aquest cas només té en compte animals vertebrats. 
 


Fer una síntesi de les tendències de moltes espècies en un índex mitjà global emmascara la situació particular de moltes espècies. De fet, no totes les espècies estan disminuint a Catalunya; també n’hi ha que estan augmentant o que es mantenen estables. Entre les espècies que estan en davallada tenim ocells com la perdiu roja (Alectoris rufa) o papallones com el brocat variable (Euphydryas aurinia) o la granota verda ibèrica (Pelophylax perezi). D’altra banda, també tenim espècies que augmenten a Catalunya, com el cabirol (Capreolus capreolus), o l’oriol (Oriolus oriolus). Així mateix, també tenim moltes espècies que tenen una població estable, com el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus) i la papallona safranera de l'alfals (Colias crocea) i d’altres com el dragó comú (Tarentola mauritanica) que són un misteri, mostren encara tendències incertes a causa de l’escassetat de dades disponibles.

 


 

Últimes Notícies
Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona
Dilluns, dimecres i dijous: 9:00h-17:00h.
Dimarts i divendres: 9:00h-15:00h.

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats