El SEGRE (Seguiment General de Rapinyaires Forestals) és un programa de seguiment dels rapinyaires forestals diürns impulsat des de l’Institut Català d’Ornitologia amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.
 
 

Objectius

  • Fer un seguiment estandarditzat de les diferents espècies de rapinyaires forestals a Catalunya.
  • Determinar tendències a llarg termini de les poblacions
  • Determinar el nombre de parelles reproductores (abundància)
  • Detectar canvis poblacionals al llarg del temps
  • Establir patrons d’abundància comparables entre diferents zones per les espècies d’estudi.


Metodologia


El SEGRE es basa en el mapeig de territoris des d’un únic punt d’observació com a mètode per obtenir índexs d’abundància de les diferents espècies de rapinyaire. La metodologia bàsica és senzilla: al llarg de tres hores de cens, l’observador ha de comptar i anotar tots els individus de cada espècie i detallar el comportament de cada individu que vagi detectant. Consulta el protocol detallat.

El SEGRE pren la quadrícula UTM 2,5x2,5 km com a base per a determinar les zones de mostratge, on cal situar adequadament un únic punt d’observació que disposi d’una bona visibilitat de les zones del voltant. Tot i que intuïtivament els punts elevats semblen els òptims, no han de ser necessàriament els millors punts de cens, sinó que cal buscar aquells que optimitzin la identificació de les espècies, és a dir cal prioritzar punts permetin detectar els individus amb un major contrast amb el fons (els rapinyaires es veuen més fàcilment davant el cel que contra una massa forestal) i, preferentment orientats al nord-oest per evitar tenir el sol de cara. 

 

 

Participació


Si voleu participar al SEGRE, només heu de triar algun quadrat a Catalunya, preferentment a l’interior d’un espai de la xarxa Natura 2000, i comunicar-ho a la coordinació del projecte perquè us puguem enviar les fitxes de camp, el mapa del quadrat i acordar el punt d’observació. Si la zona triada es troba a l’interior d’un espai natural de protecció especial, el/la coordinador/a contactarà amb els gestors per determinar el millor punt des d’on fer el cens evitant molèsties a espècies sensibles. Si hi ha algun punt d’observació inactiu, reactivar-lo sempre tindrà prioritat davant d’iniciar un nou punt de cens.

Descarrega't la fitxa
 
Abans de registrar-vos com col·laboradors del SEGRE, heu de tenir en compte algunes generalitats del projecte:

  • Les quatre visites s’han de repetir sempre al mateix punt d’observació.
  • S’intentarà que els observadors canviïn el mínim possible dins d’un any i entre anys.
  • Per cada jornada d’observació al camp s’omplirà una fitxa de camp del seguiment encara que no s’observi cap individu.
  • Les observacions a camp es realitzaran des de distàncies que en cap cas puguin provocar molèsties als exemplars. Tot i que no és objectiu del projecte detectar nius actius, a vegades, des del punt d’observació se’n poden detectar. En aquest cas, no es realitzaran acostaments als nius innecessaris ni es realitzarà control del nombre d’ous o de polls als nius més enllà de les mateixes observacions des del punt d’observació.
  • És convenient, triar bé el punt d’observació abans de començar els censos. Per això, es recomana fer alguna visita abans de començar i, quan el punt estigui del tot triat, caldrà enviar les coordenades

 

Calendari


El quadrat del SEGRE s’haurà de censar quatre vegades durant la temporada de nidificació. El primer cens es farà dins el període comprès entre el 1 de març i el 15 d’abril, el segon entre el 16 d’abril i el 15 de maig, el tercer entre el 16 de maig i el 15 de juny, i finalment, l’últim, entre el 16 de juny i el 15 de juliol. La raó de fer tants censos durant el període reproductor i separar-los en quatre períodes diferents és la necessitat d’adaptar els períodes de cens als moments de màxima activitat reproductora de les diferents espècies de rapinyaires. Tots els censos es realitzaran sempre pel matí, de 9 a 12 del migdia. Els horaris i la durada són fixes, i s’hauran de mantenir així sense importar el període o el lloc.Participa


Si vols participar en el projecte posa't en contacte amb la coordinadora a segre.ico@gmail.com
 


       


Programes de seguiment integrats a:
Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona
Dilluns, dimarts i dijous: 9:30h-14:30h.
Dimecres: 9:30h-18:30h.
Divendres: 9:30h-13:30h.

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats