Accés intranet

 
L’Assemblea és l’òrgan de govern de l’associació. Aquí es discuteixen i decideixen les línies de treball que cal desenvolupar, s’informa de les actuacions realitzades, o de l’estat dels comptes.
 
L’Assemblea General Ordinària de l’Institut Català d’Ornitologia és la trobada anual que realitzen els socis de l’associació per tractar dels aspectes fonamentals del seu funcionament, com ara els reglaments interns o els plans estratègics. Es convoca cada any en una localitat diferent de Catalunya. Cada tres anys l’Assemblea General Ordinària renova els càrrecs de la Junta Directiva de l’entitat. Per a la discussió de temes específics de vegades es poden convocar assemblees extraordinàries amb l’objectiu d’aprofundir-hi amb més temps dels que hi ha en una d’ordinària.

L’assemblea d'enguany es farà el dia 10 de juny a la biblioteca Ramon Fernàndez Jurado de Castelldefels, però també s'hi podrà assistir de manera telemàtica a través de la plataforma Zoom. D’altra banda, com és habitual, un cop acabi l’assemblea anirem a dinar a un restaurant proper (oportunament donarem més detalls sobre el lloc i sobre com reservar plaça en aquest web).

Quan: 10 de juny de 2023, 11:00 
 

Ordre del dia:

Benvinguda: Jordi Baucells
Primer:
Informe del President i presentació de les activitats portades a terme per l'ICO durant 2022: Gabriel Gargallo
Segon: Aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2022: Vittorio Pedrocchi
Tercer. Presentació del procés d’elaboració del nou Pla Estratègic de l’Institut Català d’Ornitologia
  • Introducció i descripció del procés: Jordi Baucells
  • Retorn visita a l'Institut Suís d'Ornitologia: Gabriel Gargallo
  • Una visió des de fora de l'ICO: Paisatges Vius: Guillem Mas
  • El futur de l'anellament: Marc Illa
  • Una visió des de fora de l'ICO: XCN: Paula Puy
Quart: Aprovació de la proposta d'actuacions i el pressupost per a l'any 2023: Vittorio Pedrocchi
Cinquè: Precs i preguntes: Nat Argullós i Natàlia Pérez-Ruiz
Sisè: Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'assemblea: Helena Navalpotro

Cloenda: Jordi Baucells

Carta de convocatòria

Butlleta de delegació de vot

Inscripció a l'assemblea

 

 
Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona
Dilluns, dimecres i dijous: 9:00h-17:00h.
Dimarts i divendres: 9:00h-15:00h.

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats