Inici >> Què fem >> Anellament >> Comitè d'Anellament (CAN)

Eines d'anellament

Estàndards d'anellament
Programa de gestió de dades d'anellament
Observació d'ocells amb marques especials


Projectes relacionats

Programa SYLVIA
Programa MIGRACIÓ

Comitè d'Anellament (CAN)


L’OCA comptarà amb un Comitè d’Anellament (CAN). Aquest comitè estarà compost per un mínim de cinc membres i un màxim de 8, designats per la Junta Directiva.

L’OCA comptarà amb un Comitè d’Anellament (CAN). Aquest comitè estarà compost per un mínim de cinc membres i un màxim de 8, designats per la Junta Directiva. Tots ells hauran de ser anelladors de l’ICO amb una dilatada experiència en aquest camp i les seves funcions seran les següents:
  • Assessorar la Junta Directiva sobre les pautes de funcionament de l’Oficina Catalana d’Anellament i l’anellament d’ocells a Catalunya.
  • Col·laborar en l’elaboració i posteriors modificacions del Reglament Intern de l’OCA havent escoltat i valorat les propostes de tots els socis anelladors que hi hagin volgut participar.
  • Emetre informes preceptius sobre sol·licituds de permisos especials d’anellament i/o marcatges especials.
  • Assessorar sobre el personal laboral que hagi de desenvolupar tasques com a anellador.
  • Col·laborar amb la Junta Directiva i el coordinador de l’OCA en la revisió i actualització periòdica de l’Estratègia Científica de l’OCA, els Estàndards d’Anellament i el sistema d’accés a les diferents categories d’anellador.
  • Fer de nexe entre el col·lectiu d’anelladors i la Junta Directiva i, si s’escau, informar en el cas de necessitats, propostes i/o d’irregularitats en l’acompliment d’aquest Reglament o de les diferents normatives.)
  • Fer el seguiment del desenvolupament del Pla Estratègic de l’ICO referent a l’activitat d’anellament.
El Comitè d’Anellament es reunirà, com a mínim, un cop cada dos mesos. La convocatòria de cada reunió serà notificada amb la suficient antelació, comunicant la data, hora, lloc de la reunió i l’ordre del dia a tractar. Per a que la reunió sigui vàlida hi ha d’assistir com a mínim la meitat dels seus membres.
Els acords es prendran per majoria de vots presents i per a que aquests acords siguin vàlids serà necessària l’assistència del coordinador de l’OCA o de la persona que s’hagi delegat pel cas.
La Junta podrà designar nous membres per tal de cobrir les possibles baixes que es produeixin en aquest comitè.
 

Composició actual del Comitè d'Anellament:


Coordinador

Jordi Baucells
 

Vocals

Joan Aymerich
Raül Calderón
Miquel Boix
Oriol Clarabuch
David Giralt
Carles Barriocanal
Xavier TomàsAdreça de contacte: ico@ornitologia.org
Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona

OFICINES TANCADES TEMPORALMENT

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats