Institut Català d'Ornitologia


Titular notícies

Proves d’anellament

Divendres 3 Juliol 2020


L’Institut Català d’Ornitologia anuncia la primera convocatòria de les proves d’accés a anellador auxiliar i expert de 2020 en les dates següents:

- dissabte 11 de juliol 2020, Can Jordà, Santa Susanna: PROVA D'ACCÉS A ANELLADOR EXPERT.

La prova d’accés a anellador expert consistirà d’una part pràctica i d'una teòrica que es durà a terme en el transcurs d'una sessió del projecte SYLVIA i tindrà lloc de 8:00 h a 15:00 h. A la prova pràctica es valoraran especialment les habilitats relacionades amb l’extracció dels ocells de les xarxes i la seva manipulació posterior, el muntatge de xarxes japoneses i l'aplicació correcte dels codis dels estàndards. També s’avaluarà la presa de dades biomètriques i de muda. La prova teòrica consistirà en un qüestionari de preguntes sobre la pràctica de l’anellament, a més d’un apartat específic sobre datació i un altre sobre identificació. Telèfon de contacte 656 327 223. No està permesa la presència a les proves d’altres anelladors i persones que no s’examinin.

- dimarts 7 de juliol 2020, Museu Blau (Plaça Leonardo da Vinci, 4-5, 08019 Barcelona): PROVA D'ACCÉS A ANELLADOR AUXILIAR.

La prova d'accés a anellador auxiliar tindrà lloc de 18:00 a 19:30 h. La prova és teòrica i consistirà en un qüestionari sobre la pràctica de l’anellament i d'un apartat específic sobre identificació.

En ambdues proves, es podran consultar els apunts, guies de camp i d’altres llibres similars sobre muda, datat i sexat d’ocells que cadascú cregui necessari. Aquest material, però, serà exclusivament d’ús particular i cada persona només podrà utilitzar el seu propi material de consulta.

Us recordem que per presentar-se a les proves d'accés a anellador, cal lliurar abans el full d’aval signat per dos anelladors experts i els fulls per a anelladors en formació on es faci constar que s'han processat i extret de les xarxes un mínim de 500 ocells de 50 espècies diferents (per a l'expert) o 300 ocells de 30 espècies (per a l’auxiliar) i fer efectius els drets d’examen (6 euros). Aquests documents es poden enviar en format digital per correu electrònic a l’adreça ico@ornitologia.org o presentar-los directament el mateix dia de la prova. En tots els casos cal inscriure’s a la prova amb antelació a ico@ornitologia.org abans del 6 de juliol. Tots aquells que ja hagin fet alguna prova d’anellador expert prèviament i vulguin presentar-se a una nova convocatòria, hauran d’acreditar, mitjançant els fulls d’anelladors en formació, que han processat i extret de les xarxes un mínim de 250 ocells de 25 espècies diferents des de la data de l’última prova no superada.

Nota important. A causa de la Covid-19, enguany alguns anelladors en formació probablement no heu pogut anellar els ocells mínims per presentar-vos a les proves. En aquests casos, s’ha programat una nova prova per al mes d’octubre, però els anelladors interessats cal que ho indiqueu durant aquest mes de juliol.

Últimes Notícies
Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona
"Oficina tancada a causa de la COVID-19". Horari telefònic de dilluns a divendres de 9:30 a 14:30.

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats