Qui som
Inici >> Qui som >> Staff de l'ICO  >> Oriol Baltà

Oriol Baltà


La meva funció és coordinar la tasca dels aproximadament 50 anelladors que formen part dels projectes SYLVIA i MIGRACIÓ, així com garantir la continuïtat temporal i funcional de les estacions de treball...

 
CONTACTE

Oriol Baltà i Josa
Institut Català d'Ornitologia
Oficina Tècnica. C/Girona 168, Entresòl 3ª 08037 Barcelona
Tfn: 93 458 78 93
Mail: info@ornitologia.org
POSICIÓ ACTUAL

Coordinador dels projectes Sylvia i Migració. La meva funció és coordinar la tasca dels aproximadament 50 anelladors d'aquests projectes, així com garantir la continuïtat temporal i funcional de les estacions de treball. També mantenir les relacions institucionals necessàries per assegurar el bon funcionament d'aquests projectes, així com recollir i treballar analíticament les bases de dades que generen i obtenir informació objectiva i científicament sòlida sobre biologia de poblacions, demografia, fenologia migratòria, etc... Tota aquesta informació, en última instància, s'utilitza per aconseguir una gestió òptima del medi natural català. També sóc el responsable tècnic del banc de dades de l'Oficina Catalana d'Anellament i de les pàgines web de l'Institut Català d'Ornitologia.

INTERESSOS

Els meus interessos es centren en diversos aspectes de la biologia dels ocells, especialment la dinàmica de les poblacions i l'estudi de les migracions. Per altra banda, també m'interessa el coneixement de les noves tecnologies d'Internet que permeten optimitzar el flux de la informació entre els bancs de dades i els usuaris.

PUBLICACIONS SELECCIONADES

Articles diversos

    * Alvarado, P., Baltà, O. & Alomar, O. (1997). Efficiency of four Heteroptera as predators of Aphis gossypii and Macrosiphum euphorbiae (Hom.: Aphididae). Entomophaga vol. 42: 215-226.

Capítols de llibres

# Baltà, O. 2003. Collalba gris, Oenanthe oenanthe. En, R. Martí y J.C. Del Moral (Eds.): Atlas de las aves reproductoras de España, pp. 432-433. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.

# Baltà, O. 2004. Enganyapastors Caprimulgus europaeus In Estrada, J., Pedrocchi, V., Brotons, L. & Herrando, S. (eds.). Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002. Pp 298-299. Institut Català d’Ornitologia/Lynx Edicions, Barcelona

# Baltà, O. 2004. Còlit gris Oenanthe oenanthe In Estrada, J., Pedrocchi, V., Brotons, L. & Herrando, S. (eds.). Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002. Pp 388-389. Institut Català d’Ornitologia/Lynx Edicions, Barcelona

# Baltà, O. 2004. Bosqueta vulgar Hippolais polyglotta In Estrada, J., Pedrocchi, V., Brotons, L. & Herrando, S. (eds.). Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002. Pp 418-419. Institut Català d’Ornitologia/Lynx Edicions, Barcelona

# Baltà, O. 2004. Mastegatatxes Ficedula hypoleuca In Estrada, J., Pedrocchi, V., Brotons, L. & Herrando, S. (eds.). Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002. Pp 446-447. Institut Català d’Ornitologia/Lynx Edicions, Barcelona
Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona

OFICINES TANCADES TEMPORALMENT

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats