Institut CatalĂ  d'Ornitologia


cursos - 3 de Desembre - 9 de Desembre

3 de Desembre - 9 de Desembre

cursos Calendari
Dissabte, 8 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Reserva Natural de Sebes
Resum: Sortida a la RN de Sebes i els Ports
Descripció: <strong>Codi:</strong> S14

<strong>Organitza: </strong>ICO

<strong>Lloc:</strong> Trobada a les 08:00 a la <a href='https://www.google.es/maps/place/Reserva+Natural+de+Sebes/@41.2346078,0.5180571,1925m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12a0d381bb5f72ef:0x1435f4c38bca651c!8m2!3d41.237689!4d0.5225375'>Reserva Natural de Sebes i Flix</a>

<strong>Data:</strong> 8&nbsp; de desembre

<strong>Horaris: </strong>de 8 fins que es faci fosc

<strong>Guia:</strong> <a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#ab'>X</a><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#xr'>avier Riera</a>

<strong>Descripci&oacute;:&nbsp;</strong>&nbsp;La Reserva Natural de Sebes i Flix est&agrave; situada a la vora mateix del riu Ebre. Si b&eacute; &eacute;s cert que no &eacute;s una zona d&#39;una extraordin&agrave;ria riquesa ornitol&ograve;gica, tamb&eacute; ho &eacute;s el fet de ser un dels millors llocs de Catalunya per observar el bit&oacute; a l&#39;hivern. A m&eacute;s a m&eacute;s disposa d&#39;uns observatoris de fusta que proporcionen molt bones oportunitats per fotografiar alguns ocells com el blauet entre d&#39;altres.&nbsp;El P.N. del Ports &eacute;s un mass&iacute;s eminentment rocall&oacute;s i les esp&egrave;cies que hi abunden s&oacute;n aquelles lligades a aquest medi, especialment els rapinyaires (falc&oacute; pelegr&iacute;, &agrave;liga cuabarrada, etc). Les zones baixes, per aix&ograve;, estan ocupades per fruiters de sec&agrave; i, a l&#39;hivern, s&oacute;n plenes de fring&iacute;l&middot;lids i t&uacute;rdids.&nbsp;<span style='font-size:14px;'><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></span>

Gràcies a PHP iCalendar

Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona
Dilluns, dimarts i dijous: 9:30h-14:30h.
Dimecres: 9:30h-18:30h.
Divendres: 9:30h-13:30h.

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats