Institut Català d'Ornitologia


cursos - Juliol de 2018

Juliol de 2018

cursos Calendari
Dissabte, 7 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Refugi de Cuberes
Resum: Curs flash d’introducció a l’anellament i als passeriformes de muntanya
Descripció: <strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO/Reserva Nacional de Ca&ccedil;a de Boumort/Refugi de Cuberes/Ajuntament de Baix Pallars

<strong>Codi:</strong> AI3

<strong>Lloc</strong>:&nbsp;Refugi de Cuberes (Baix pPallars)

<strong>Dates</strong>:&nbsp;7 i 8 de juliol de 2018.

<strong>Horari:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Presentaci&oacute; de la Reserva de Boumort: Refugi de Cuberes. Dissabte 7 de juliol, de 10:00 a 10:30.</div>

<div style='margin-left: 40px;'>Classes teorico-pr&agrave;ctiques: Refugi de Cuberes. Dissabte 7 de juliol, de 10:00 a 10:30 i de 16:00 a 20:00, i diumenge 8 de juliol, de 07:00 a 14:00h.</div>
<strong>Professor:</strong>&nbsp;Marc Illa

<strong>El curs inclou:</strong> l&rsquo;allotjament i els &agrave;pats al Refugi de Cuberes, cal indicar si es prefereix mitja pensi&oacute; o pensi&oacute; completa.<strong>Descripci&oacute;</strong>:&nbsp;Aprendrem a identificar les esp&egrave;cies de passeriformes m&eacute;s abundants als boscos pirinencs i prepirinencs, posant especial atenci&oacute; en els reclams, que ens permetran detectar-los amb m&eacute;s facilitat dintre al bosc. Tamb&eacute; explicarem els fonaments de l&rsquo;anellament cient&iacute;fic i farem una jornada pr&agrave;ctica, tot passant un cap de setmana al Refugi de Cuberes, a la Reserva del Boumort, rodejat d&rsquo;una gran varietat d&rsquo;h&agrave;bitats i esp&egrave;cies diferents. Amb sort tamb&eacute; podrem observar algunes de les esp&egrave;cies emblem&agrave;tiques de la Reserva, com c&eacute;rvols o voltors. El viatge fins al Refugi de Cuberes es far&agrave; amb cotxes privats. L&rsquo;acc&eacute;s &eacute;s per pista de terra, generalment apte per a tots els cotxes per&ograve; &eacute;s preferible l&rsquo;&uacute;s de cotxes 4x4 o furgonetes. Per casos concrets, podem intentar buscar solucions alternatives.&nbsp;<strong>Continguts:</strong>

Introducci&oacute; als passeriformes de muntanya:

Identificaci&oacute;, cants i reclams dels ocells de muntanya

Biologia i ecologia de les esp&egrave;cies m&eacute;s comunes

Els h&agrave;bitats principals de muntanyaIntroducci&oacute; a l&rsquo;anellament cient&iacute;fic:

La captura i el marcatge

L&rsquo;ocell en m&agrave; (biometria i identificaci&oacute;)

Muda, dataci&oacute; i sexat

Est&agrave;ndards de treball, proc&eacute;s formatiu i &egrave;tica

L&rsquo;anellament com a t&egrave;cnica d&rsquo;estudi<strong>Preus (a triar entre MP i PC):</strong>&nbsp;

<ul>
    <li>No socis: 81&euro;&nbsp;(mitja pensi&oacute;) / 96 &euro; (pensi&oacute; completa)</li>
    <li>Socis ICO: 61&euro; (mitja pensi&oacute;) / 76&euro; (pensi&oacute; completa)</li>
</ul>
La mitja pensi&oacute; inclou: sopar, esmorzar i pernoctar una nit.

La pensi&oacute; completa inclou: sopar, esmorzar, dinar i pernoctar una nit.&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'><strong>Inscripci&oacute;</strong></a>

&nbsp;

<a href='http://www.esteller.com/telescopio-equipate-swarovski-optik/'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/s/ornitologia.org/mm/image/queoferim/formacio/Banner250x198_2framesCat.gif' style='width: 250px; height: 198px;' /></a>
Dissabte, 14 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Alberg Era Garona
Resum: Curs de rapinyaires de la Vall d&#039;Aran
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides</span>Organitza:</strong>&nbsp;ICO/Conselh Generau d&#39;Aran

<strong>Codi:</strong> RP1

<strong>Lloc</strong>:&nbsp;Salard&uacute;

<strong>Dates</strong>:&nbsp;14 i 15 de juliol del 2018.

<strong>Horaris:</strong>&nbsp;

<div style='margin-left: 40px;'><u>DISSABTE</u>

De 10:00 a 10:15h: recepci&oacute; dels assistents al lloc de trobada i presentaci&oacute; del curs.&nbsp;

De 10:15 a 11:00: Les caracter&iacute;stiques generals dels rapinyaires i la Muda dels Rapinyaires.

De 11-14h: sortida de camp (la Vall)

De 16:00 a 19h: Identificaci&oacute;, sexat, i datat dels Accipitriformes&nbsp;

<u>DIUMENGE</u>

De 9:00 a 13:30: Sortida de camp (muntanya)&nbsp;&nbsp;

De 13:30 a 15:00: Dinar.

De 15:00 a 17:00h: Identificaci&oacute;, sexat, i datat dels falconiformes.&nbsp;

&nbsp;</div>
<strong>Classes te&ograve;riques:</strong>&nbsp;<a href='https://www.google.com/maps/place/Era+Garona/@42.7074079,0.9032433,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x12a897f5e64246af:0xf7e08ee2216102ad!5m1!1s2018-05-09!8m2!3d42.707404!4d0.905432'>Alberg Era Garona de Salard&uacute;.</a>&nbsp;

<strong>Guia:</strong>&nbsp;Fran Trabalon

<strong>Descripci&oacute;</strong>:&nbsp;Els rapinyaires s&oacute;n un un grup admirat, no nom&eacute;s pels aficionats a l&#39;ornitologia, sin&oacute; per tots els naturalistes. Molt sovint, per&ograve;, plantegen molts dubtes a l&#39;hora d&#39;identificar-los al camp. L&#39;objectiu d&#39;aquest curs &eacute;s, no nom&eacute;s facilitar les eines per tal de determinar la correcta identificaci&oacute; d&#39;una esp&egrave;cie, sin&oacute; identificar tamb&eacute;, en la mesura del possible, l&#39;edat i sexat de les 27 esp&egrave;cies que trobem a Catalunya de manera regural. La coneixen&ccedil;a dels diversos plomatges de cada esp&egrave;cie, ens ajuda a con&eacute;ixer millor les seves din&agrave;miques poblacionals i tamb&eacute; ens ajudadar&agrave; a poder distingir al camp esp&egrave;cies amb aspectes molt semblants entre s&iacute;.

<strong>El curs NO inclou</strong>: allotjament ni dinars

<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'><strong>Inscripci&oacute;</strong></a><em>M&eacute;s informaci&oacute;</em>Col&middot;labora:&nbsp;<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w250-h46/mm/image/queoferim/formacio/logo_cga.gif' style='width: 250px; height: 46px;' />&nbsp;

&nbsp;<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w250-h84/mm/image/queoferim/formacio/unnamed.png' style='width: 250px; height: 84px;' />

<a href='http://www.esteller.com/telescopio-equipate-swarovski-optik/'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/s/ornitologia.org/mm/image/queoferim/formacio/Banner250x198_2framesCat.gif' style='width: 250px; height: 198px;' /></a>
Dissabte, 21 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Torres de Segre
Resum: Sortida de cap de setmana als Espais Naturals de Ponent (Estiu)
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Queda 3 places</span>Codi:</strong>&nbsp;S9

<strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO/TDSNaTur&nbsp;

<strong>Hora de trobada:</strong>&nbsp;8:00

<strong>Dates:</strong>&nbsp;21 i 22 de juliol del 2018.

<strong>Horaris:&nbsp;</strong>Dissabte de 8:00 fins que es faci fosc (amb parada per dinar) i diumenge de 8:00 a 13:30

<strong>Lloc de trobada:</strong> <a href='/gmap/events/id/2018/01/13/01'>La fusteria</a>

<strong>Guia:</strong>&nbsp;<a href='/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#jb'>Juan Bernal</a>

<strong>Descripci&oacute;:</strong>&nbsp;Sortida de cap de setmana a Torres de Segre, edici&oacute; d&#39;estiu. Activitat consistent en un cap de setmana intens per tal d&#39;observar el m&agrave;xim d&#39;esp&egrave;cies d&#39;ocells i aprendre t&egrave;cniques de cens d&#39;ocells.

Inclou: participaci&oacute; en el segon cens d&#39;oreneta cuablanca (Delichon Urbicum) a Torres de Segre.

<strong>Allotjament:</strong> A c&agrave;rrec dels assistents. Es pot dormir a l&#39;alberg de Torres de Segre per un preu redu&iuml;t. Contactar amb Juan Bernal per aquesta opci&oacute;:&nbsp;jbernal@torressegre.cat

<strong>Preu: </strong>25&euro; socis, 40&euro; no socis. 50% de descompte per menors de 18 anys.&nbsp;Un 20% de l&#39;import de la quota s&#39;ingressa com a donatiu a La Fusteria, l&#39;espai d&#39;interpretaci&oacute; del medi natural de Torres de Segre.Amb la col&middot;laboraci&oacute; de:<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w271-h97/mm/image/queoferim/formacio/logo_utxesa.jpg' style='width: 271px; height: 97px;' />

&nbsp;
<h2><a href='/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></h2>
<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/s/ornitologia.org/mm/image/queoferim/formacio/Banner250x198_2framesCat.gif' style='width: 200px; height: 158px;' />

Gràcies a PHP iCalendar

Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona
Dilluns, dimarts i dijous: 9:30h-14:30h.
Dimecres: 9:30h-18:30h.
Divendres: 9:30h-13:30h.

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats