Institut Català d'Ornitologia


cursos - 2018

2018

cursos Calendari
Dissabte, 13 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: La fusteria
Resum: Sortida de cap de setmana als Espais Naturals de Ponent
Descripció: <strong><font color='#ff0000'>Places exhaurides</font>Codi: </strong>S1

<strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO/TDSNaTur&nbsp;

<strong>Hora de trobada:</strong>&nbsp;8:30

<strong>Dates:</strong>&nbsp;13 i 14 de gener del 2018.

<strong>Horaris:</strong>&nbsp;Dissabte de 8:30 fins que es faci fosc (amb parada per dinar) i diumenge de 8:30 a 13:30

<strong>Guia:</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#jb'>Juan Bernal</a>

<strong>Descripci&oacute;:</strong>&nbsp;Sortida de cap de setmana a Torres de Segre, edici&oacute; d&#39;hivern. Activitat consistent en un cap de setmana intens per tal d&#39;observar el m&agrave;xim d&#39;esp&egrave;cies d&#39;ocells i aprendre t&egrave;cniques de cens d&#39;ocells.

<strong>Inclou:</strong> dissabte 13, sortida pel Segre amb cens d&#39;ocells aqu&agrave;tics i cens d&#39;arpelles a Utxesa al vespre; diumenge 14, sortida ornitol&ograve;gica el mat&iacute; per zones properes d&#39;alt inter&egrave;s ornitol&ograve;gic.&nbsp;Opcionalment, s&#39;ofereix la possibilitat de participar el dia abans (divendres 12) en el cens de la joca de mil&agrave; reial (Milvus milvus) i tamb&eacute; en el cens de la joca de corb mar&iacute; gros (Phalacrocorax carbo) el diumenge 14 a la tarda.

Allotjament: A c&agrave;rrec dels assistents. Es pot dormir a l&#39;alberg de Torres de Segre per un preu redu&iuml;t. Contactar amb Juan Bernal per aquesta opci&oacute;:&nbsp;jbernal@torresdesegre.catUn 20% de l&#39;import de la quota s&#39;ingressa com a donatiu a La Fusteria, l&#39;espai d&#39;interpretaci&oacute; del medi natural de Torres de Segre.
<h3><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></h3>
Amb la col&middot;laboraci&oacute; de:<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w271-h97/mm/image/queoferim/formacio/logo_utxesa.jpg' style='width: 271px; height: 97px;' />
Dissabte, 27 de Gener
Hora: Event diario
Resum: Curs d&#039;introducció a l&#039;ornitologia a Riudecols
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides !</span>Codi:</strong> O1

<strong>Organitza: </strong>ICO/Ajuntament de Riudecols

<strong>Llocs:</strong> Torre de&#39;n Dol&ccedil;a, Priorat, Siurana, Delta de l&#39;Ebre

<strong>Classes te&ograve;riques:&nbsp;</strong>Ajuntament de Riudecols

<strong>Dates:</strong>&nbsp;dissabtes 27 de gener, 10 de febrer, 24 de febrer i 10 de mar&ccedil;.&nbsp;<strong>Horari i continguts:&nbsp;</strong>Dissabte 27 de gener: 08:00-14:00 Sortida al parc urb&agrave; Torre d&#39;en Dol&ccedil;a, Vila-seca. / 15:30 - 18:30 Aula.

Dissabte 10 de febrer: 08:00-14:00 Sortida pel Priorat.&nbsp;/ 15:30 - 18:30 Aula.

Dissabte 24 de febrer: 08:00-14:00 Sortida&nbsp; pels voltants de Siurana / 15:30 - 18:30 Aula.

Dissabte 10 de mar&ccedil;: 08:00-14:00 Sortida al Goler&oacute; (Delta de l&#39;Ebre) / 15:30 - 18:30 Aula.&nbsp;&nbsp;<strong>Preu</strong>:&nbsp;75&euro; socis / 95&euro; no socis. Menors de 18 anys 50% de descompte.

<strong>Professors</strong>:&nbsp;<a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#xr'>Xavier Riera</a>

<strong>Descripci&oacute;</strong>:&nbsp;Curs te&ograve;ric i pr&agrave;ctic en el que es tracta la biologia de les aus i permet a l&#39;alumne descobrir els&nbsp;per qu&egrave;s&nbsp;del comportament dels ocells, a m&eacute;s d&#39;una introducci&oacute; a l&#39;ornitologia de camp. Tot aix&ograve; conjuntament amb sortides per posar en pr&agrave;ctica els nostres coneixements. En les sortides&nbsp; veurem una barreja d&#39;ocells aquatics i terrestres propis d&#39;ambients mediterranis al parc urb&agrave; Torre d&#39;en Dol&ccedil;a. Al Priorat, ens centrarem en el ocells que ocupen els fruiterars de sec&agrave; a l&#39;hivern i tamb&eacute; dedicarem una estona als propis de zones rocalloses.&nbsp; A Siurana veurem ocells de bosc i alguns rapinyaires. Tamb&eacute; farem un cop d&#39;ull al riu per aprendre a diferenciar tallarols, mosquiters, bruels, etc. Per &uacute;ltim farem un final de festa espectacular al Goler&oacute; (Delta de l&#39;Ebre). Ens centrarem en la identificaci&oacute; de gavines i lim&iacute;coles. No &eacute;s necessari tenir experi&egrave;ncia pr&egrave;via en ornitologia.

<h3><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a>&nbsp;</h3>
Dissabte, 17 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Cornudella de Montsant
Resum: Sortida a Siurana i Torre d&#039;en Dolça
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides</span>Codi: </strong>S2

<strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO

<strong>Hora de trobada:</strong>&nbsp;8:00

<strong>Dates: </strong>17 de febrer&nbsp;del 2018

<strong>Horaris:</strong>&nbsp;8 a 17:00

<strong>Guia:</strong><a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#xr'>&nbsp;Xavier Riera</a>

<strong>Descripci&oacute;:</strong>&nbsp;<span style='font-family: verdana, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12.8px;'>Siurana est&agrave; situada en un dels indrets m&eacute;s espectaculars de casa nostra i &eacute;s un lloc excel&middot;lent per observar esp&egrave;cies d&#39;ocells lligades als ambient rup&iacute;coles. A Siurana hi crien algunes esp&egrave;cies de rapinyaires tant di&uuml;rns com nocturns i a m&eacute;s a m&eacute;s, a l&#39;hivern, s&#39;hi pot observar regularment el cercavores i l&#39;esc&agrave;s pela-roques.&nbsp;&nbsp;</span><span style='font-family: verdana, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12.8px;'>La Torre d&#39;en Dol&ccedil;a, en canvi, &eacute;s un parc urb&agrave; (encara que realment est&agrave; als afores de Vila-seca) en el qual la creaci&oacute; de basses artificials ha perm&egrave;s la presencia de for&ccedil;a especies aqu&agrave;tiques. En aquesta &egrave;poca &eacute;s freq&uuml;ent observar la cotxa blava, el blauet, el repicatalons, el teixidor aix&iacute; com un bon grapat d&#39;&agrave;necs, lim&iacute;coles i ardeids. Sortida d&#39;un dia.&nbsp;</span>

<h3><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></h3>


&nbsp;
Dissabte, 17 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Parc del Castell de Montesquiu
Resum: Curs flash d&#039;ornitologia a Montesquiu
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides</span>Codi:</strong> FL1

<strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO/Parc del Castell de Montesquiu

<strong>Classes te&ograve;riques:</strong>&nbsp;Oficina del parc

<strong>Hora de trobada:</strong>&nbsp; dissabte 17 de mar&ccedil; a les 8:00h

<strong>Dates:</strong>&nbsp;17 i 18 de mar&ccedil; de 2018

<strong>Horaris: </strong>dissabte: 8:00h-14:00h sortida de camp, 15:00-19:00 sessi&oacute; en aula; diumenge: 8:00-14:00 sortida de camp.

<strong>Professor:</strong><a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#ab'>&nbsp;Arnau Bonan</a>

<strong>Descripci&oacute;:</strong>&nbsp;No saps si t&#39;agrada aix&ograve; d&#39;observar ocells? No et preocupis. Fes un tastet d&#39;un dia i mig amb dues sortides pr&agrave;ctiques i una sessi&oacute; te&ograve;rica de 3 horetes que et resoldr&agrave; aquests dubtes. Tot aix&ograve; en un espai excel&middot;lent per observar avifauna.<a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'><span style='font-size:14px;'><span style='font-size:18px;'>Inscripci&oacute;</span></span></a><span style='font-size:14px;'><em>&nbsp;En col&middot;laboraci&oacute; amb:&nbsp;</em></span><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w133-h92/mm/image/queoferim/formacio/logo_pncm.jpg' style='width: 133px; height: 92px;' />

&nbsp;
Diumenge, 18 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Cassà de la Selva
Resum: Sortida al Gironès i al Baix Empordà
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides</span>Codi: </strong>S3

<strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO

<strong>Hora de trobada:</strong>&nbsp;8:00

<strong>Dates: </strong>18 de mar&ccedil; del 2018

<strong>Horaris:</strong>&nbsp;8 a 18:00

<strong>Guia:</strong><a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#xr'>&nbsp;Xavier Riera</a>

<strong>Descripci&oacute;:</strong>&nbsp;&nbsp;<span style='font-family: verdana, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12.8px;'>Us proposem una sortida per descobrir alguns dels indrets m&eacute;s interessants, des del punt de vista ornitol&ograve;gic, d&#39;aquestes dues comarques que, sovint, resten a l&#39;ombra de l&#39;espectacular Alt Empord&agrave;. Comen&ccedil;arem el dia al ve&iuml;nat de Esclet, una zona agr&iacute;cola, plana, la qual &eacute;s excel&middot;lent per a l&#39;observaci&oacute; d&#39;esp&egrave;cies lligades als espais oberts, per a la migraci&oacute; de rapinyaires i, en cas que la pluja hagi estat suficient, per provar de trobar-hi un bon grapat de lim&iacute;coles. Al Baix Empord&agrave; visitarem una mir&iacute;ada de petites zones humides amb un enorme potencial per al pardaleig. Des de la gola del Ter, a on es possible veure bit&oacute; i ll&uacute;driga fins a les basses del Coll, on aquest hivern hi ha instal&middot;lada una gamba groga petita passant pels arrossars de Pals que no deceben gaireb&eacute; mai. Sortida d&#39;un dia.</span>

<h3><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></h3>


&nbsp;
Dissabte, 24 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Edifici Canadà. Parc empresarial de Viladecans (Viladecans)
Resum: Curs d&#039;identificació d&#039;ocells del Delta Llobregat
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides</span>Codi: </strong>ID1

<strong>Organitza</strong>: ICO/Ajuntament de Viladecans/ Delta Business Center

<strong>Col&middot;labora:</strong>&nbsp;Consorci per a la Protecci&oacute; i Gesti&oacute; dels Espais Naturals del Delta del Llobregat

<strong>Lloc:</strong> Espais Naturals del Delta del Llobregat.

<strong>Classes te&ograve;riques:</strong> <a href='https://www.google.es/maps/search/edifici+canada/@41.313616,2.0297234,801m/data=!3m1!1e3?hl=ca'>Edifici Canad&agrave;.</a> Parc empresarial de Viladecans (Viladecans) (Transport p&uacute;blic: RENFE l&iacute;nies R2 i R2 sud, Estaci&oacute; de Viladecans, a 300m del curs).

<strong>Dates:</strong> dissabtes 24 mar&ccedil;, 7 d&#39;abril, 21 d&#39;abril, 5 de maig, 26 de maig, 9 de juny i 16 de juny.<strong>Horari i continguts:&nbsp;</strong>

Dissabte 24 mar&ccedil;. 08:00-14:00 Sortida RN del Remolar / 15:30-18:30 Aula.

Dissabte 7 d&#39;abril. 08:00-14:00 Sortida RN Cal Tet / 15:30-18:30 Aula.

Dissabte 21 d&#39;abril. 08:00-14:00 Sortida Collserola / 15:30-18:30 Aula.

Dissabte 5 de maig. Sortida tot el dia als secans de Ponent.

Dissabte 26 de maig. 08:00-14:00 Sortida PN Garraf i costa del Garraf / 15:30-18:30 Aula.

Dissabte 9 de juny. Sortida de tot el dia al PN del Cad&iacute;.

Dissabte 16 de juny. 16:00-19:00 Aula / 19:00-22:30 Observaci&oacute; d&#39;aus nocturnes (lloc a determinar) / 22:30 Sopar de cloenda (a c&agrave;rrec dels assistents).<strong>Preu: </strong>145&euro; socis / 170&euro; no socis. Menors de 18 anys 50% de descompte.

<strong>Professors:</strong> <a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#aj'>Abel Julien</a> i <a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#ab'>Arnau Bonan</a>, amb altres col&middot;laboradors.

<strong>Descripci&oacute;:</strong> Aquest &eacute;s el curs per portar la teva afici&oacute; al seg&uuml;ent nivell. Apr&egrave;n a identificar els diferents d&#39;ocells amb sessions en aula on veur&agrave;s v&iacute;deos, fotografies i far&agrave;s tests online per aprendre ornitologia de camp, a m&eacute;s de con&egrave;ixer les t&egrave;cniques d&#39;identificaci&oacute; que utilitzen els professionals, m&eacute;s enll&agrave; de buscar-los a la guia de camp. Aprendr&agrave;s a utilitzar recursos on line i treure profit del teu smartphone per millorar les teves capacitats d&#39;identificaci&oacute;, aix&iacute; com descobrir els millors llocs per anar a observar els ocells que m&eacute;s t&#39;interessen.

En les sortides agafar&agrave;s experi&egrave;ncia en un ventall d&#39;ocells d&#39;h&agrave;bitats diferents de Catalunya, sota la guia professors amb anys d&#39;experi&egrave;ncia ensenyant ornitologia que coneixen el territori com el palmell de la seva ma. En les edicions d&#39;anys anteriors els assistents han apr&egrave;s a identificar per ells mateixos al voltant de 150 esp&egrave;cies, permetent-los gaudir m&eacute;s intensament de la seva passi&oacute; pels ocells.
<h3><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;&nbsp;</a></h3>
Amb la col&middot;laboraci&oacute; de:<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w107-h75/mm/image/queoferim/formacio/Logo_business_vilacans.jpg' style='width: 107px; height: 75px;' />&nbsp; &nbsp;

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w190-h51/mm/image/logo_viladecans.jpg' style='width: 190px; height: 51px;' />

&nbsp;
Diumenge, 25 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Marrakech
Resum: Ruta pels oasis presaharians del Marroc
Descripció: <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --><script async src='https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-91332975-1'></script><script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date());

gtag('config', 'UA-91332975-1');
</script><strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides</span>Codi:</strong> V1

<strong>Data:</strong> del 25 de mar&ccedil; al 2 d&#39;abril

<strong>Organitza:</strong> ICO / QUOMA travel

<strong>Guia:</strong> <a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#oc'>Oriol Clarabuch</a>

<strong>Lloc de trobada:</strong> Aeroport de Barcelona

<strong>Descripci&oacute;:</strong> Ruta ornitol&ograve;gica i cultural pel Marroc que ens portar&agrave; a diversos espais del pais, des de les muntanyes de l&#39;Atles fins a la Vall dels Oasis presaharians i on podrem observar diferents tipus d&#39;esp&egrave;cies d&#39;ocells lligades a aquestes zones.

<div style='text-align: center;'>&nbsp;</div>

<div style='text-align: center;'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w700-h259/mm/image/queoferim/formacio/2018-01-30%2014_39_32-Presentacion%20de%20PowerPoint%20-%20Adobe%20Acrobat%20Reader%20DC.png' style='width: 700px; height: 259px;' /></div>


<strong>Preu:&nbsp;</strong>Socis 1050&euro; / No socis: 1100&euro;

<strong>Suplements.</strong> Hi ha d&#39;haver un m&iacute;nim de 10 inscrits per fer el viatge

<ul>
    <li>Suplement si el grup &eacute;s de 10 a 13 persones: Socis 100&euro; / No socis 130&euro;</li>
    <li>Suplement si el grup &eacute;s de 14 a 15 persones: no hi ha suplement.</li>
</ul>
Els preus s&oacute;n subjectes a disponibilitat fins el moment de fer la reserva i sempre que s&#39;ocupi una habitaci&oacute; doble. Els participants que viatgin sols, podran optar a dormir en habitaci&oacute; individual pagant un suplement o compartir habitaci&oacute; amb un altre viatger del grup.&nbsp;<strong>Forma de pagament:</strong> 450&euro; en el moment de fer la reserva. La resta abans del 10 de mar&ccedil;.&nbsp;<strong>El preu inclou:</strong>&nbsp;

<ul>
    <li>Vols Barcelona-Marrakech</li>
    <li>Trasllats Aeroport - Marrakech en vehicles privats exclusius per al grup</li>
    <li>Circuit pel Marroc amb guia ornit&ograve;leg expert de parla catalana durant tot el recorregut i transport exclusiu.&nbsp;Allotjaments t&iacute;picament marroquins</li>
    <li>Assist&egrave;ncia a dues sessions d&#39;anellament cient&iacute;fic al peu del desert.</li>
    <li>Mitja pensi&oacute; en tot el circuit (excepte a Marrakech)</li>
    <li>Allotjament i esmorzar a Marrakech en hotel de 4*</li>
    <li>Asseguran&ccedil;a de viatge i anul&middot;laci&oacute;</li>
    <li>Taxes i impostos</li>
</ul>
<strong>El preu no inclou:</strong>

<ul>
    <li>Els dinars. Es parar&agrave; a llocs t&iacute;pics i econ&ograve;mics durant el circuit.</li>
    <li>Entrades i propines.&nbsp;</li>
</ul>

<h2><a href='/mm/file/queoferim/formacio/Viatge%20Marroc%20ICO.pdf'>M&eacute;s informaci&oacute;</a></h2>

<h3><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></h3>
Dissabte, 7 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Centre Cívic Avel·lí Estrenjer
Resum: Curs flash d&#039;introducció a l&#039;anellament de Terrassa
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Queda 1 pla&ccedil;a</span>Organitza:</strong>&nbsp; ICO/Ajuntament de Terrassa.

<strong>Codi:</strong> AI2

<strong>Lloc:&nbsp; </strong>Terrassa.

<strong>Classes te&ograve;riques:&nbsp;</strong>Centre C&iacute;vic Avel&middot;l&iacute; Estrenjer&nbsp;(Pla&ccedil;a de la Cultura 5, Terrassa).

<strong>Hora de trobada:</strong>&nbsp;&nbsp;dissabte a les 8 del mat&iacute; al mateix lloc.

<strong>Dates:</strong>&nbsp;7 i 8 d&#39;abril de 2018.

<strong>Professor:&nbsp;</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#ob'>Oriol Balt&agrave;</a><a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_anellament_intensius.html' target='_self'><em>M&eacute;s informaci&oacute;&nbsp;</em></a><strong><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></strong><span style='font-size:12px;'>En col&middot;laboraci&oacute; amb:

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w200-h59/mm/image/queoferim/formacio/logo_terrassa.gif' style='width: 200px; height: 59px;' /></span><a href='http://www.esteller.com/telescopio-equipate-swarovski-optik/'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/s/ornitologia.org/mm/image/queoferim/formacio/Banner250x198_2framesCat.gif' style='width: 250px; height: 198px;' /></a>
Dissabte, 14 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: La fusteria
Resum: Sortida de cap de setmana als Espais Naturals de Ponent (Primavera)
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides!</span>Codi:</strong>&nbsp;S4

<strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO/TDSNaTur&nbsp;

<strong>Hora de trobada:</strong>&nbsp;8:30

<strong>Dates:</strong>&nbsp;14 i 15 d&#39;abril del 2018.

<strong>Horaris:&nbsp;</strong>Dissabte de 8:30 fins que es faci fosc (amb parada per dinar) i diumenge de 8:30 a 13:30

<strong>Lloc de trobada:</strong> <a href='/gmap/events/id/2018/01/13/01'>La fusteria</a>

<strong>Guia:</strong>&nbsp;<a href='/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#jb'>Juan Bernal</a>

<strong>Descripci&oacute;:</strong>&nbsp;Sortida de cap de setmana a Torres de Segre, edici&oacute; de primavera. Activitat consistent en un cap de setmana intens per tal d&#39;observar el m&agrave;xim d&#39;esp&egrave;cies d&#39;ocells i aprendre t&egrave;cniques de cens d&#39;ocells.

<strong>Inclou: </strong>Col&middot;locaci&oacute; i revisi&oacute; de caixes niu per a Gaig blau (Coracias garrulus), Xot (Otus scops) i &Ograve;liba (Tyto alba).

<strong>Allotjament:</strong> A c&agrave;rrec dels assistents. Es pot dormir a l&#39;alberg de Torres de Segre per un preu redu&iuml;t. Contactar amb Juan Bernal per aquesta opci&oacute;:&nbsp;jbernal@torressegre.cat

<strong>Preu: </strong>25&euro; socis, 40&euro; no socis. 50% de descompte per menors de 18 anys.&nbsp;Un 20% de l&#39;import de la quota s&#39;ingressa com a donatiu a La Fusteria, l&#39;espai d&#39;interpretaci&oacute; del medi natural de Torres de Segre.Amb la col&middot;laboraci&oacute; de:<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w271-h97/mm/image/queoferim/formacio/logo_utxesa.jpg' style='width: 271px; height: 97px;' />

&nbsp;
<h2><a href='/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></h2>
Dilluns, 16 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Zoo de Barcelona
Resum: Curs d&#039;introducció a l&#039;anellament del zoo de Barcelona
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides</span>Codi</strong>:&nbsp;AZ1

<strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO/Zoo de Barcelona

<strong>Dates i horaris:&nbsp;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em><strong>Classes te&ograve;riques:</strong></em> del 16&nbsp;al 19&nbsp;d&#39;abril&nbsp;i del 23&nbsp;al 26&nbsp;d&#39;abril de 2018&nbsp;de 19:00 a 20:30.</div>

<div style='margin-left: 40px;'><em><strong>Classes pr&agrave;ctiques:</strong></em>&nbsp;dissabtes 21&nbsp;i 28&nbsp;d&#39;abril de 2018&nbsp;de 08:00 a 14:00.</div>


<strong>Professor:</strong> <a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#ob'>Oriol Balt&agrave;</a>, <a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#ra'>Ra&uuml;l Aym&iacute;</a> i <a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#cb'>Carle Barriocanal.</a>

<strong>Descripci&oacute;:&nbsp;</strong>Aquests cursos d&rsquo;introducci&oacute; s&oacute;n una mica m&eacute;s avan&ccedil;ats i complets que els de tipus intensiu. La seva major durada permet tractar m&eacute;s extensament els principals conceptes te&ograve;rics i s&oacute;n, per tant, un complement ideal als cursos intensius d&rsquo;introducci&oacute;. Tamb&eacute; s&oacute;n una molt bona opci&oacute; com a primer curs d&rsquo;introducci&oacute; per aquells que vulguin una primera aproximaci&oacute; m&eacute;s detallada. No &eacute;s imprescindible tenir coneixements previs sobre anellament ni ornitologia, tot i que &eacute;s &uacute;til tenir certa pr&agrave;ctica en identificaci&oacute; d&rsquo;ocells.<a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_anellament_zoo.html'>M&eacute;s informaci&oacute;</a>

<h3>

<a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></h3>


En col&middot;laboraci&oacute; amb:<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w129-h90/mm/image/queoferim/formacio/logo_zoo.gif' style='width: 129px; height: 90px;' />
Diumenge, 22 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Centre de visitants el Cortalet
Resum: Sortida als Aiguamolls de l&#039;Empordà
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides</span>Codi: </strong>S5

<strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO

<strong>Hora de trobada:</strong>&nbsp;8:00

<strong>Dates:</strong>&nbsp;22 d&#39;abril del 2018

<strong>Horaris:</strong>&nbsp;8 a 17:00

<strong>Guia:</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#oc'>Oriol Clarabuch</a>

<strong>Descripci&oacute;:</strong>&nbsp;Sortida d&#39;un dia&nbsp;per una de les zones amb una ornitofauna m&eacute;s rica i variada de Catalunya.

&nbsp;
<h3><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></h3>
Amb la col&middot;laboraci&oacute; de:<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w144-h45/mm/image/queoferim/formacio/logopnae4.gif' style='width: 144px; height: 45px;' />

&nbsp;
Dissabte, 5 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Carrer de la vinya 1, Bagà
Resum: Curs Flash d&#039;introducció a l&#039;anellament al Parc Natural del Cadí-Moixeró
Descripció: <strong>Codi:</strong>&nbsp;AI1

<strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO

<strong>Lloc:</strong>&nbsp;ICO/Parc Natural del Cad&iacute;-Moixer&oacute;

<strong>Classes te&ograve;riques:</strong>&nbsp;Oficina del Parc Natural&nbsp;(Carrer de la vinya 1, Bag&agrave;)

<strong>Hora de trobada:</strong>&nbsp;&nbsp;dissabte a les 8 del mat&iacute;&nbsp;

<strong>Dates:</strong>&nbsp;5 i 6 de maig

<strong>Professor:</strong>&nbsp; Ra&uuml;l Calder&oacute;n<a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_anellament_intensius.html'>M&eacute;s informaci&oacute;</a><span style='font-size:14px;'><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></span>En col&middot;laboraci&oacute; amb:<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w200-h41/mm/image/queoferim/formacio/logocadi.jpg' style='width: 200px; height: 41px;' />

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: L&#039;Ampolla
Resum: Sortida de cap de setmana al Delta de l&#039;Ebre
Descripció: <strong><font color='#ff0000'>Places exhaurides</font>Codi: </strong>S6

<strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO/Fundaci&oacute; Catalunya la Pedrera

<strong>Hora de trobada:</strong>&nbsp;8:00

<strong>Punt de trobada:</strong> l&#39;Ampolla

<strong>Dates:</strong>&nbsp;5 i 6 de maig del 2018

<strong>Horaris:</strong>&nbsp;Dissabte tot el dia, diumenge de 8:00 a 14:00

<strong>Guia:</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#xr'>Xavier Riera</a>

<strong>Descripci&oacute;:</strong>&nbsp; Com tothom sap, el delta de l&#39;Ebre &eacute;s la zona humida m&eacute;s important del nostre pa&iacute;s. Al mes d&#39;abril, coincidint amb l&#39;inici de la inundaci&oacute; dels arrossars, la migraci&oacute; de primavera ateny el seu punt &agrave;lgid mentre que els ocells sedentaris ja estan en plena &egrave;poca de nidificaci&oacute;. A la segona quinzena d&#39;abril, juntament amb el comen&ccedil;ament de maig, &eacute;s quan es poden observar m&eacute;s esp&egrave;cies d&#39;ocell a Catalunya i el delta de l&#39;Ebre &eacute;s un excel&middot;lent lloc per provar-ho. Durant aquesta sortida farem una visita privada a la Reserva Natural de l&#39;Alfacada propietat de la Fundaci&oacute; Catalunya-La Pedrera.

<strong>El preu inclou:</strong> Visita privada a la Reserva Natural de l&#39;Aufacada.

<strong>El preu no inclou:</strong> allotjament, menjar i trasllats.

<h3><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></h3>
Amb la col&middot;laboraci&oacute; de:<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w250-h110/mm/image/queoferim/formacio/logo%20Catalunya-La%20Pedrera.jpg' style='width: 250px; height: 110px; float: left;' />

&nbsp;
Dissabte, 12 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Aiguamoll de la Bòbila
Resum: Curs d&#039;ampliació a l&#039;anellament científic
Descripció: <strong>Organitza:</strong> ICO/Ajuntament de Santpedor.

<strong>Codi: </strong>AA1

<strong>Lloc:</strong> Aiguamoll de la B&ograve;bila.

<strong>Classes te&ograve;riques:</strong> Capella de Sant Andreu (Santpedor).

<strong>Dates:</strong> &nbsp;12 i 13 de maig de 2018

<strong>Horaris:&nbsp;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Classes te&ograve;riques: Capella de Sant Andreu (al centre del poble). Dissabte 12 de maig, de 16:00 a 20:00 h.</div>

<div style='margin-left: 40px;'>Classes teorico-pr&agrave;ctiques: Aiguamoll de la B&ograve;bila. Dissabte 12&nbsp;i diumenge 13&nbsp;de maig, de 08:00 a 14:00h. Dissabte 3 de juny, de 21:00 a 22:30 h (opcional).</div>

<div style='margin-left: 40px;'>Durada total: 24 hores.</div>


<strong>Professor:</strong> &nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#mi'>Marc Illa</a>

<strong>Descripci&oacute;:&nbsp;</strong>Aquests cursos estan enfocats per a anelladors en formaci&oacute;, especialment auxiliars, amb ganes d&rsquo;aprofundir el seu coneixement sobre identificaci&oacute;, muda, dataci&oacute; i sexat, aix&iacute; com tamb&eacute; m&egrave;todes de trampeig adequats. Tamb&eacute; est&agrave; dirigit a anelladors experts amb ganes de seguir la seva formaci&oacute;. No es requereixen coneixements molt avan&ccedil;ats, per&ograve; s&iacute; sobre diversos aspectes b&agrave;sics, i &eacute;s imprescindible tenir experi&egrave;ncia pr&egrave;via en jornades d&rsquo;anellament. &Eacute;s per aix&ograve; que &eacute;s especialment recomanable per aquells que ja hagin superat l&rsquo;examen d&rsquo;auxiliar&nbsp;i que vulguin presentar-se a l&rsquo;examen d&rsquo;anellador expert.<strong><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></strong><a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/curs_anellament_ampliacio.html'>M&eacute;s informaci&oacute;</a>

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w184-h53/mm/image/queoferim/formacio/logo_aj_santpedor.jpg' style='width: 184px; height: 53px;' />
Hora: Event diario
Lloc: Centre cívic d&#039;Ulldemolins
Resum: Curs Flash d&#039;Ornitologia del Parc Natural de la Serra del Montsant
Descripció: <strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO/Parc Natural de la Serra de Montsant.

<strong>Codi:</strong> FL2

<strong>Lloc</strong>:&nbsp;Ulldemolins.

<strong>Dates</strong>:&nbsp;12 i 13 de maig de 2018.

<strong>Horaris:</strong>&nbsp;

<div style='margin-left: 40px;'>Classe pr&agrave;ctica al camp: dissabte i diumenge&nbsp;de&nbsp;8h-14h

Classe te&ograve;rica en aula: dissabte de 16:30-19:30&nbsp;</div>
<strong>Classes te&ograve;riques:</strong>&nbsp;Centre C&iacute;vic d&#39;Ulldemolins.&nbsp;C/Saltadora, 26-28, Ulldemolins.

<strong>Guia:</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#xr'>Xavi Riera</a>

<strong>Descripci&oacute;</strong>:&nbsp;No saps si t&#39;agrada aix&ograve; d&#39;observar ocells? No et preocupis. Fes un tastet d&#39;un dia i mig amb dues sortides pr&agrave;ctics i una sessi&oacute; te&ograve;rica de 3 horetes que et resoldr&agrave; aquests dubtes. Tot aix&ograve; en un espai excel&middot;lent per observar avifauna de muntanya mitja mediterr&agrave;nia com &eacute;s la Serra de Montsant.<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'><strong>Inscripci&oacute;</strong></a><a href='/ca/queoferim/formacio/cursos_ornitologia_intensius.html#FL1'><em>M&eacute;s informaci&oacute;</em></a>Col&middot;labora:&nbsp;<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w187-h69/mm/image/queoferim/formacio/logo_pnsm.gif' style='width: 187px; height: 69px;' /><a href='http://www.esteller.com/telescopio-equipate-swarovski-optik/'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/s/ornitologia.org/mm/image/queoferim/formacio/Banner250x198_2framesCat.gif' style='width: 250px; height: 198px;' /></a>
Hora: Event diario
Lloc: Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent
Resum: Curs de fotografia d&#039;ocells
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides</span>Codi:</strong> F1

<strong>Organitza:&nbsp;</strong>Institut Catal&agrave; d&#39;Ornitologia

<strong>Col&middot;labora:</strong>&nbsp;Associaci&oacute; La Sabina i Muntanya d&rsquo;Aliny&agrave; (Fundaci&oacute; Catalunya &ndash; La Pedrera).

<strong>Lloc:</strong>

El curs s&rsquo;imparteix en tres localitats diferents:

- Centre de Recuperaci&oacute; de Fauna de Vallcalent (Lleida)

- Montson&iacute;s (allotjament i punt de partida als aguaits)

- Muntanya d&rsquo;Aliny&agrave;<strong>Programa:</strong>

Dissabte 12 de maig: Centre de Recuperaci&oacute; de Fauna de Vallcalent (Lleida).

9:00 &ndash; 14:00: Classe te&ograve;rica sobre equipament i t&egrave;cniques de la fotografia d&rsquo;ocells

15:30 - 20h (aprox): Classe pr&agrave;ctica a l&rsquo;observatori del CRF per a practicar l&rsquo;&uacute;s de teleobjectius i configuraci&oacute; de la c&agrave;mera (es podran provar teleobjectius i c&agrave;meres d&rsquo;alta gamma).Diumenge 13 de maig, dissabte 19 de maig i diumenge 20 de maig:

Sessions a diferents aguaits de La Sabina i Muntanya d&rsquo;Aliny&agrave;.Dissabte 19 de maig

Sessions a diferents aguaits de La Sabina i Muntanya d&rsquo;Aliny&agrave;.Diumenge 20 de maig

Sessions a diferents aguaits de La Sabina i Muntanya d&rsquo;Aliny&agrave;.Els aguaits s&#39;assignaran entre els assistents el dissabte 12 de maig amb aquestes opcions:

- Canyet de carronyaires a la Muntanya d&rsquo;Aliny&agrave; (amb professor assistent a l&#39;aguait)

- Aguait d&rsquo;&agrave;liga cuabarrada

- Aguait de sis&oacute;

- Aguait de xoriguer petit

- Aguait de gaig blau (si ja han arribat i s&rsquo;han establert al territori)

- Aguait de mussol

- Aguait d&rsquo;abellerols

- Aguait de cigonyes

- Aguait d&rsquo;ocells forestals

Entre les sessions fotogr&agrave;fiques i durant els descansos tindreu els professors disponibles per consultes.<strong>Professors:</strong> <a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#jb'>Jordi Bas</a> i David Manzanera<strong>Preu:</strong> 350&euro; (m&iacute;nim 6 participants/m&agrave;xim 9 participants)

El preu inclou: professorat, 6 sessions en aguaits, autoritzacions pertinents i allotjament en apartament compartit (habitacions dobles) les nits de dissabte (2 nits). L&#39;apartament disposa de cuina i hi ha restaurants econ&ograve;mics propers. Per habitaci&oacute; individual s&#39;aplica suplement.
<h2><strong><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></strong></h2>


<strong>Col&middot;labora:</strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w150-h66/mm/image/queoferim/formacio/logo%20Catalunya-La%20Pedrera.jpg' style='width: 150px; height: 66px;' /><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w150-h71/mm/image/queoferim/formacio/descarga.jpg' style='width: 150px; height: 71px;' /><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w150-h54/mm/image/queoferim/formacio/LOGO%20LA%20SABINA%20ALTA_preview.jpeg' style='width: 150px; height: 54px;' />
Dissabte, 19 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: tàrrega
Resum: Sortida matinera d&#039;un dia als Secans de Lleida
Descripció: <strong><font color='#ff0000'>Places exhaurides.</font><a href='http://www.ornitologia.org/events/2018/05/20/01/sortida-matinera-d039un-dia-als-secans-de-lleida-diumenge'><span style='color:#000000;'>Places disponibles per a la sortida S7 (diumenge)</span></a>Codi: </strong>S7

<strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO

<strong>Lloc:</strong> T&agrave;rrega

<strong>Hora de trobada:</strong>&nbsp;7:00

<strong>Dates:</strong>&nbsp;19 de maig del 2018

<strong>Horaris:</strong>&nbsp;de 7:00 a 20:00

<strong>Guia:</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#xr'>Xavier Riera</a>

<strong>Descripci&oacute;:</strong>&nbsp;<span style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, sans-serif;'>Aquesta &eacute;s una activitat id&ograve;nia per descobrir alguns dels secans m&eacute;s orientals de les comarques de Lleida: Belianes, Anglesola i Plans de Si&oacute;. En aquest cas, les especialitats no s&oacute;n pas les gangues o les xurres &mdash;com en els secans m&eacute;s occidentals&mdash; sin&oacute; que ho s&oacute;n algunes esp&egrave;cies com el gaig blau, l&rsquo;esparver cendr&oacute;s, el sis&oacute; i el torlit, que presenten en aquests espais densitats for&ccedil;a destacables. Us proposem, per tant, fer un cop d&#39;ull a tres dels secans de l&rsquo;Urgell i la Segarra que, en ocasions, queden una mica a l&rsquo;ombra dels seus parents de l&rsquo;oest.</span>

<h3><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></h3>
&nbsp;
Diumenge, 20 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Ivars d&#039;Urgell
Resum: Sortida matinera d&#039;un dia als Secans de Lleida (diumenge)
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides</span>Codi: </strong>S7 (diumenge)

<strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO

<strong>Lloc:</strong> Ivars d&#39;Urgell

<strong>Hora de trobada:</strong>&nbsp;7:00

<strong>Dates:</strong>&nbsp;20 de maig del 2018

<strong>Horaris:</strong>&nbsp;de 7:00 a 20:00

<strong>Guia:</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#aj'>Abel Julien</a>

<strong>Descripci&oacute;:</strong>&nbsp;<span style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, sans-serif;'>Aquesta &eacute;s una activitat id&ograve;nia per descobrir alguns dels secans m&eacute;s orientals de les comarques de Lleida: Belianes, Anglesola i Plans de Si&oacute;. En aquest cas, les especialitats no s&oacute;n pas les gangues o les xurres &mdash;com en els secans m&eacute;s occidentals&mdash; sin&oacute; que ho s&oacute;n algunes esp&egrave;cies com el gaig blau, l&rsquo;esparver cendr&oacute;s, el sis&oacute; i el torlit, que presenten en aquests espais densitats for&ccedil;a destacables. Us proposem, per tant, fer un cop d&#39;ull a tres dels secans de l&rsquo;Urgell i la Segarra que, en ocasions, queden una mica a l&rsquo;ombra dels seus parents de l&rsquo;oest.</span>

<h3><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></h3>


<a href='http://www.esteller.com/telescopio-equipate-swarovski-optik/'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/s/ornitologia.org/mm/image/queoferim/formacio/Banner250x198_2framesCat.gif' style='width: 250px; height: 198px;' /></a>

&nbsp;
Dissabte, 2 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Coll de Nargó
Resum: Sortida a les Serres del Boumort i l&#039;Aubenç
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides</span>Codi: </strong>S8

<strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO

<strong>Lloc:</strong>&nbsp;Coll de Narg&oacute;

<strong>Hora de trobada:</strong>&nbsp;7:30

<strong>Dates:</strong>&nbsp;2 de juny del 2018

<strong>Guia:</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#xr'>Xavier Riera</a>

<strong>Descripci&oacute;:</strong>&nbsp;<span style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, sans-serif;'>En aquesta sortida coneixerem dues serralades prepirinenques situades una davant de l&rsquo;altra. De la serra del Boumort n&rsquo;explorarem la solana, de la de l&rsquo;Auben&ccedil; l&rsquo;obaga. La serra del Boumort &eacute;s, ni m&eacute;s ni menys, el millor lloc del pa&iacute;s per observar juntes les quatre esp&egrave;cies de voltor que nidifiquen a casa nostra: com&uacute;, negre, aufrany i trencal&ograve;s. A m&eacute;s a m&eacute;s, ofereix bones possibilitats de veure especies com ara el c&ograve;lit gris, l&rsquo;escorxador, la verderola o, amb sort, la cada cop m&eacute;s escassa merla roquera.

A la serra de l&rsquo;Auben&ccedil;, en canvi, visitarem una pineda de pi roig en la qual s&rsquo;hi pot veure (&ograve;bviament &eacute;s poc probable) l&rsquo;escass&iacute;ssim gall fer i a on tamb&eacute; hi cria la becada, a banda de molts altres ocells forestals for&ccedil;a m&eacute;s assequibles.</span>

<h3><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></h3>
&nbsp;
Dissabte, 7 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Refugi de Cuberes
Resum: Curs flash d’introducció a l’anellament i als passeriformes de muntanya
Descripció: <strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO/Reserva Nacional de Ca&ccedil;a de Boumort/Refugi de Cuberes/Ajuntament de Baix Pallars

<strong>Codi:</strong> AI3

<strong>Lloc</strong>:&nbsp;Refugi de Cuberes (Baix pPallars)

<strong>Dates</strong>:&nbsp;7 i 8 de juliol de 2018.

<strong>Horari:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Presentaci&oacute; de la Reserva de Boumort: Refugi de Cuberes. Dissabte 7 de juliol, de 10:00 a 10:30.</div>

<div style='margin-left: 40px;'>Classes teorico-pr&agrave;ctiques: Refugi de Cuberes. Dissabte 7 de juliol, de 10:00 a 10:30 i de 16:00 a 20:00, i diumenge 8 de juliol, de 07:00 a 14:00h.</div>
<strong>Professor:</strong>&nbsp;Marc Illa

<strong>El curs inclou:</strong> l&rsquo;allotjament i els &agrave;pats al Refugi de Cuberes, cal indicar si es prefereix mitja pensi&oacute; o pensi&oacute; completa.<strong>Descripci&oacute;</strong>:&nbsp;Aprendrem a identificar les esp&egrave;cies de passeriformes m&eacute;s abundants als boscos pirinencs i prepirinencs, posant especial atenci&oacute; en els reclams, que ens permetran detectar-los amb m&eacute;s facilitat dintre al bosc. Tamb&eacute; explicarem els fonaments de l&rsquo;anellament cient&iacute;fic i farem una jornada pr&agrave;ctica, tot passant un cap de setmana al Refugi de Cuberes, a la Reserva del Boumort, rodejat d&rsquo;una gran varietat d&rsquo;h&agrave;bitats i esp&egrave;cies diferents. Amb sort tamb&eacute; podrem observar algunes de les esp&egrave;cies emblem&agrave;tiques de la Reserva, com c&eacute;rvols o voltors. El viatge fins al Refugi de Cuberes es far&agrave; amb cotxes privats. L&rsquo;acc&eacute;s &eacute;s per pista de terra, generalment apte per a tots els cotxes per&ograve; &eacute;s preferible l&rsquo;&uacute;s de cotxes 4x4 o furgonetes. Per casos concrets, podem intentar buscar solucions alternatives.&nbsp;<strong>Continguts:</strong>

Introducci&oacute; als passeriformes de muntanya:

Identificaci&oacute;, cants i reclams dels ocells de muntanya

Biologia i ecologia de les esp&egrave;cies m&eacute;s comunes

Els h&agrave;bitats principals de muntanyaIntroducci&oacute; a l&rsquo;anellament cient&iacute;fic:

La captura i el marcatge

L&rsquo;ocell en m&agrave; (biometria i identificaci&oacute;)

Muda, dataci&oacute; i sexat

Est&agrave;ndards de treball, proc&eacute;s formatiu i &egrave;tica

L&rsquo;anellament com a t&egrave;cnica d&rsquo;estudi<strong>Preus (a triar entre MP i PC):</strong>&nbsp;

<ul>
    <li>No socis: 81&euro;&nbsp;(mitja pensi&oacute;) / 96 &euro; (pensi&oacute; completa)</li>
    <li>Socis ICO: 61&euro; (mitja pensi&oacute;) / 76&euro; (pensi&oacute; completa)</li>
</ul>
La mitja pensi&oacute; inclou: sopar, esmorzar i pernoctar una nit.

La pensi&oacute; completa inclou: sopar, esmorzar, dinar i pernoctar una nit.&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'><strong>Inscripci&oacute;</strong></a>

&nbsp;

<a href='http://www.esteller.com/telescopio-equipate-swarovski-optik/'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/s/ornitologia.org/mm/image/queoferim/formacio/Banner250x198_2framesCat.gif' style='width: 250px; height: 198px;' /></a>
Dissabte, 14 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Alberg Era Garona
Resum: Curs de rapinyaires de la Vall d&#039;Aran
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides</span>Organitza:</strong>&nbsp;ICO/Conselh Generau d&#39;Aran

<strong>Codi:</strong> RP1

<strong>Lloc</strong>:&nbsp;Salard&uacute;

<strong>Dates</strong>:&nbsp;14 i 15 de juliol del 2018.

<strong>Horaris:</strong>&nbsp;

<div style='margin-left: 40px;'><u>DISSABTE</u>

De 10:00 a 10:15h: recepci&oacute; dels assistents al lloc de trobada i presentaci&oacute; del curs.&nbsp;

De 10:15 a 11:00: Les caracter&iacute;stiques generals dels rapinyaires i la Muda dels Rapinyaires.

De 11-14h: sortida de camp (la Vall)

De 16:00 a 19h: Identificaci&oacute;, sexat, i datat dels Accipitriformes&nbsp;

<u>DIUMENGE</u>

De 9:00 a 13:30: Sortida de camp (muntanya)&nbsp;&nbsp;

De 13:30 a 15:00: Dinar.

De 15:00 a 17:00h: Identificaci&oacute;, sexat, i datat dels falconiformes.&nbsp;

&nbsp;</div>
<strong>Classes te&ograve;riques:</strong>&nbsp;<a href='https://www.google.com/maps/place/Era+Garona/@42.7074079,0.9032433,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x12a897f5e64246af:0xf7e08ee2216102ad!5m1!1s2018-05-09!8m2!3d42.707404!4d0.905432'>Alberg Era Garona de Salard&uacute;.</a>&nbsp;

<strong>Guia:</strong>&nbsp;Fran Trabalon

<strong>Descripci&oacute;</strong>:&nbsp;Els rapinyaires s&oacute;n un un grup admirat, no nom&eacute;s pels aficionats a l&#39;ornitologia, sin&oacute; per tots els naturalistes. Molt sovint, per&ograve;, plantegen molts dubtes a l&#39;hora d&#39;identificar-los al camp. L&#39;objectiu d&#39;aquest curs &eacute;s, no nom&eacute;s facilitar les eines per tal de determinar la correcta identificaci&oacute; d&#39;una esp&egrave;cie, sin&oacute; identificar tamb&eacute;, en la mesura del possible, l&#39;edat i sexat de les 27 esp&egrave;cies que trobem a Catalunya de manera regural. La coneixen&ccedil;a dels diversos plomatges de cada esp&egrave;cie, ens ajuda a con&eacute;ixer millor les seves din&agrave;miques poblacionals i tamb&eacute; ens ajudadar&agrave; a poder distingir al camp esp&egrave;cies amb aspectes molt semblants entre s&iacute;.

<strong>El curs NO inclou</strong>: allotjament ni dinars

<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'><strong>Inscripci&oacute;</strong></a><em>M&eacute;s informaci&oacute;</em>Col&middot;labora:&nbsp;<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w250-h46/mm/image/queoferim/formacio/logo_cga.gif' style='width: 250px; height: 46px;' />&nbsp;

&nbsp;<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w250-h84/mm/image/queoferim/formacio/unnamed.png' style='width: 250px; height: 84px;' />

<a href='http://www.esteller.com/telescopio-equipate-swarovski-optik/'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/s/ornitologia.org/mm/image/queoferim/formacio/Banner250x198_2framesCat.gif' style='width: 250px; height: 198px;' /></a>
Dissabte, 21 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Torres de Segre
Resum: Sortida de cap de setmana als Espais Naturals de Ponent (Estiu)
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Queda 3 places</span>Codi:</strong>&nbsp;S9

<strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO/TDSNaTur&nbsp;

<strong>Hora de trobada:</strong>&nbsp;8:00

<strong>Dates:</strong>&nbsp;21 i 22 de juliol del 2018.

<strong>Horaris:&nbsp;</strong>Dissabte de 8:00 fins que es faci fosc (amb parada per dinar) i diumenge de 8:00 a 13:30

<strong>Lloc de trobada:</strong> <a href='/gmap/events/id/2018/01/13/01'>La fusteria</a>

<strong>Guia:</strong>&nbsp;<a href='/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#jb'>Juan Bernal</a>

<strong>Descripci&oacute;:</strong>&nbsp;Sortida de cap de setmana a Torres de Segre, edici&oacute; d&#39;estiu. Activitat consistent en un cap de setmana intens per tal d&#39;observar el m&agrave;xim d&#39;esp&egrave;cies d&#39;ocells i aprendre t&egrave;cniques de cens d&#39;ocells.

Inclou: participaci&oacute; en el segon cens d&#39;oreneta cuablanca (Delichon Urbicum) a Torres de Segre.

<strong>Allotjament:</strong> A c&agrave;rrec dels assistents. Es pot dormir a l&#39;alberg de Torres de Segre per un preu redu&iuml;t. Contactar amb Juan Bernal per aquesta opci&oacute;:&nbsp;jbernal@torressegre.cat

<strong>Preu: </strong>25&euro; socis, 40&euro; no socis. 50% de descompte per menors de 18 anys.&nbsp;Un 20% de l&#39;import de la quota s&#39;ingressa com a donatiu a La Fusteria, l&#39;espai d&#39;interpretaci&oacute; del medi natural de Torres de Segre.Amb la col&middot;laboraci&oacute; de:<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w271-h97/mm/image/queoferim/formacio/logo_utxesa.jpg' style='width: 271px; height: 97px;' />

&nbsp;
<h2><a href='/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></h2>
<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/s/ornitologia.org/mm/image/queoferim/formacio/Banner250x198_2framesCat.gif' style='width: 200px; height: 158px;' />
Dissabte, 6 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Edifici Canadà. Parc empresarial de Viladecans (Viladecans)
Resum: Curs flash d&#039;introducció a l&#039;anellament del Delta del Llobregat
Descripció: <strong>Codi: </strong>AI4

<strong>Organitza</strong>:&nbsp; ICO/Consorci per a la Protecci&oacute; i la Gesti&oacute; dels Espais Naturals del Delta del Llobregat.

<strong>Lloc</strong>:&nbsp; Finca de la Pineda (Reserva Remolar-Filipines, Delta del Llobregat).

<strong>Classes te&ograve;riques</strong>:&nbsp;&nbsp;Edifici Canad&agrave;. Parc empresarial de Viladecans (Viladecans).

<strong>Hora de trobada</strong>:&nbsp;&nbsp;dissabte a les 8 del mat&iacute; al mateix lloc.

<strong>Dates</strong>: 6 i 7 d&#39;octubre de 2018.

<strong>Professor</strong>: &nbsp;<a href='/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#ob'>Oriol Balt&agrave;</a>.<a href='/ca/queoferim/formacio/cursos_anellament_intensius.html#ai4'>M&eacute;s informaci&oacute;</a><a href='/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a>

<em>En col&middot;laboraci&oacute; amb:</em><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w408-h45/mm/image/queoferim/formacio/llobregat.gif' style='width: 408px; height: 45px;' />

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w190-h51/mm/image/logo_viladecans.jpg' style='width: 190px; height: 51px;' />

Amb el suport de:<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w150-h150/mm/image/Logo%20swarovski%20optik.jpg' style='width: 150px; height: 150px;' />
Hora: Event diario
Lloc: Oficina del Parc Natural
Resum: Curs flash d&#039;introducció a l&#039;anellament del Cadí-Moixeró
Descripció: <strong>Organitza:</strong>&nbsp; ICO/Parc Natural del Cad&iacute;-Moixer&oacute;

<strong>Codi:</strong> AI5

<strong>Lloc:&nbsp;</strong> Bag&agrave;

<strong>Classes te&ograve;riques:&nbsp;</strong><a href='https://www.google.com/maps/place/Centre+del+Parc+Natural+del+Cad%C3%AD-Moixer%C3%B3/@42.2535774,1.8559397,519m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12a5750efe99f7a7:0x47776731acf1a2c5!8m2!3d42.2535774!4d1.8581284'>Oficina del Parc Natural.</a> (C/ de la Vinya, 1. Bag&agrave;.)

<strong>Hora de trobada:</strong>&nbsp;&nbsp;dissabte a les 8 del mat&iacute; al mateix lloc.

<strong>Dates:</strong>&nbsp;6 i 7 d&#39;octubre de 2018

<strong>Professor:&nbsp;</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#rc'>Ra&uuml;l Calder&oacute;n</a><a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_anellament_intensius.html' target='_self'><em>M&eacute;s informaci&oacute;&nbsp;</em></a><strong><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></strong><span style='font-size:12px;'>En col&middot;laboraci&oacute; amb:<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w150-h31/mm/image/queoferim/formacio/logocadi.jpg' style='width: 150px; height: 31px;' /></span>&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Ulldemolins
Resum: Sortida matinera al Parc Natural de la Serra del Monsant
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides</span></strong>Organitza:&nbsp;ICO / P. N. de la Serra del Montsant

Codi:&nbsp;S10

Data:&nbsp;6 d&#39;octubre de 2018

Lloc:&nbsp;Ulldemolins

Horaris:&nbsp;de 8 a 14 h

Descripci&oacute;:&nbsp;Sortida d&rsquo;un mat&iacute; des d&#39;Ulldemolins per observar ocells de muntanya mediterr&agrave;nia. Guiats per un ornit&ograve;leg expert, els participants faran un recorregut en el que s&rsquo;espera observar i identificar ocells de muntanya mediterr&agrave;nia propis de la Serra de Montsant.&nbsp;

Guia:&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#xr'>Xavi Riera</a><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a>En col&middot;laboraci&oacute; amb:<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w187-h69/mm/image/queoferim/formacio/logo_pnsm.gif' style='width: 187px; height: 69px;' />

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Torres de Segre
Resum: Sortida de cap de setmana als Espais Naturals de Ponent (tardor)
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides</span>Codi:</strong>&nbsp;S11

<strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO/TDSNaTur&nbsp;

<strong>Hora de trobada:</strong>&nbsp;8:00

<strong>Dates:</strong>&nbsp;6 i 7 d&#39;octubre del 2018.

<strong>Horaris:&nbsp;</strong>Dissabte de 8:00 fins que es faci fosc (amb parada per dinar) i diumenge de 8:00 a 13:30

<strong>Lloc de trobada:</strong> <a href='/gmap/events/id/2018/01/13/01'>La fusteria</a>

<strong>Guia:</strong>&nbsp;<a href='/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#jb'>Juan Bernal</a>

<strong>Descripci&oacute;:</strong>&nbsp;Sortida de cap de setmana a Torres de Segre, edici&oacute; tardor. Activitat consistent en un cap de setmana intens per tal d&#39;observar el m&agrave;xim d&#39;esp&egrave;cies d&#39;ocells i aprendre t&egrave;cniques de cens d&#39;ocells, actuaci&oacute; de revisi&oacute; i neteja de caixes niu.

<strong>Allotjament:</strong> A c&agrave;rrec dels assistents. Es pot dormir a l&#39;alberg de Torres de Segre per un preu redu&iuml;t. Contactar amb Juan Bernal per aquesta opci&oacute;:&nbsp;jbernal@torressegre.cat

<strong>Preu: </strong>25&euro; socis, 40&euro; no socis. 50% de descompte per menors de 18 anys.&nbsp;Un 20% de l&#39;import de la quota s&#39;ingressa com a donatiu a La Fusteria, l&#39;espai d&#39;interpretaci&oacute; del medi natural de Torres de Segre.Amb la col&middot;laboraci&oacute; de:<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w271-h97/mm/image/queoferim/formacio/logo_utxesa.jpg' style='width: 271px; height: 97px;' />

&nbsp;
<h2><a href='/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></h2>
&nbsp;
Diumenge, 7 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Ulldemolins
Resum: Sortida matinera al Parc Natural de la Serra del Monsant
Descripció:

Organitza:&nbsp;ICO / P. N. de la Serra del Montsant

Codi:&nbsp;S13

Data: 7 d&#39;octubre de 2018

Lloc:&nbsp;Ulldemolins

Horaris:&nbsp;de 8 a 14 h

Descripci&oacute;:&nbsp;Sortida d&rsquo;un mat&iacute; des d&#39;Ulldemolins per observar ocells de muntanya mediterr&agrave;nia. Guiats per un ornit&ograve;leg expert, els participants faran un recorregut en el que s&rsquo;espera observar i identificar ocells de muntanya mediterr&agrave;nia propis de la Serra de Montsant.&nbsp;

Guia:&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#xr'>Xavi Riera</a><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a>En col&middot;laboraci&oacute; amb:<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w187-h69/mm/image/queoferim/formacio/logo_pnsm.gif' style='width: 187px; height: 69px;' />

&nbsp;
Dijous, 1 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Vallcalent
Resum: Curs de fotografia de rapinyaires
Descripció: <strong>Codi: </strong>F2

<strong>Organitza</strong>:&nbsp; ICO / Bird Photo Tours La Sabina / Muntanya d&#39;Aliny&agrave;

<strong>Dates: </strong>1 al 4 de novembre 2018

<strong>Lloc:</strong>

El curs s&rsquo;imparteix en tres localitats diferents:

- Centre de Recuperaci&oacute; de Fauna de Vallcalent (Lleida)

- Montson&iacute;s (allotjament i punt de partida als aguaits)

- Muntanya d&rsquo;Aliny&agrave;<strong>Programa:</strong>Dijous 1 de novembre: Centre de Recuperaci&oacute; de Fauna de Vallcalent (Lleida).

9:00 &ndash; 14:00: Classe te&ograve;rica. T&egrave;cniques i equipament espec&iacute;fic per a fotografia d&#39;ocell. Fotografia d&#39;acci&oacute; (configuraci&oacute; de la c&agrave;mera, &uacute;s de l&#39;autofocus, &ograve;ptiques&nbsp; ...)

15:30 - 18:30h (aprox): Classe pr&agrave;ctica a l&rsquo;observatori del CRF per a practicar l&rsquo;&uacute;s de teleobjectius i configuraci&oacute; de la c&agrave;mera (es podran provar teleobjectius i c&agrave;meres d&rsquo;alta gamma).Divendres 2 de novembre, dissabte 3 i diumenge 4:

Sessions a diferents aguaits de La Sabina i Muntanya d&rsquo;Aliny&agrave;.L&#39;ordre per anar als aguaits s&#39;assignar&agrave; entre els assistents el dijous dia 1.

Possibles esp&egrave;cies a fotografiar:

- &Agrave;liga cuabarrada

- Astor

- Voltor negre

- Voltor com&uacute;

- Trencal&ograve;s

- Mussol

- Aligot

- Milans

- Arpella

- EsparverEntre les sessions fotogr&agrave;fiques i durant els descansos tindreu els professors disponibles per consultes.<strong>Professors:</strong>&nbsp;Jordi Bas&nbsp;i David Manzanera

<strong>Preu:</strong> 460&euro; (socis ICO) / 480&euro; (no socis) (m&iacute;nim 6 participants/m&agrave;xim 9 participants)

<strong>El preu inclou: </strong>professorat, 6 sessions en aguaits, autoritzacions pertinents i allotjament en apartament compartit (habitacions dobles) les nits de dijous, divendres i dissabte. L&#39;apartament disposa de cuina i hi ha restaurants econ&ograve;mics propers. Per habitaci&oacute; individual s&#39;aplica suplement.

<span style='font-size:20px;'><a href='/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></span>

<em>En col&middot;laboraci&oacute; amb:</em><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w150-h47/mm/image/queoferim/formacio/logo-la-sabina-bird-photo-tours.png' style='width: 150px; height: 47px;' />&nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w150-h47/mm/image/queoferim/formacio/FCLP_Alinya_positiu_logo.png' style='width: 150px; height: 47px;' />&nbsp;
Dissabte, 10 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Passeig Darder, Banyoles
Resum: Sortida a l&#039;estany de Banyoles i Reserva Natural de l&#039;illa de Fluvià
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides!</span>Codi:</strong>&nbsp;S12

<strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO

<strong>Lloc:</strong>&nbsp;Trobada a les 08:00 a Banyoles (Passeig Darder davant del camp de futbol del Banyoles)

<strong>Data:</strong>&nbsp;10 de novembre&nbsp;

<strong>Horaris:</strong>&nbsp;de 8 a 18h

<strong>Guia:</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#xr'>Xavi Riera</a>

<strong>Descripci&oacute;:</strong>&nbsp;L&#39;estany de Banyoles &eacute;s conegut per tothom tant des del punt de vista tur&iacute;stic com de l&#39;esportiu. Per als amants dels ocells, per&ograve;, el seu inter&egrave;s radica en el mosaic d&#39;ambients que trobarem a la seva riba sud, en els quals podrem observar un bon grapat d&#39;esp&egrave;cies. &Agrave;necs i gavines a l&#39;Estany mateix; mallerengues, pica-soques, fring&iacute;l&middot;lids i fins a tres esp&egrave;cies diferents de picot als boscos caducifolis del voltant; blauet, rossinyol bord i rascl&oacute; a les zones inundades de darrera la Font Pudosa i tamb&eacute; algunes esp&egrave;cies pr&ograve;pies d&#39;espais oberts -titella, el grasset de muntanya, caderneres, pinsans, etc- als camps de conreu propers. L&#39;altre punt d&#39;inter&egrave;s de l&#39;activitat que us proposem &eacute;s la Reserva Natural de l&#39;Illa del Fluvi&agrave; en la qual podrem gaudir dels ocells propis del bosc de ribera amb l&#39;afegit&oacute; de tenir ben a l&#39;abast un espectacular dormidor de corbs marins i bernats pescaires.<span style='font-size:20px;'><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></span>
Dissabte, 24 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Edifici Canadà. Delta Business parc. Viladecans.
Resum: Curs d&#039;Introducció a l&#039;Ornitologia (Delta del Llobregat)
Descripció: <strong><font color='#ff0000'>Places exhaurides

Apunta&#39;t a la llista d&#39;espera i si hi ha molta demanda farem un segon grup</font>Codi:</strong> O2

<strong>Organitza: </strong>ICO

<strong>Lloc:&nbsp;</strong>Delta del Llobregat

<strong>Classes te&ograve;riques:&nbsp;</strong>Edifici Canad&agrave;. Delta Business Center de Viladecans.&nbsp;

<strong>Dates:</strong>&nbsp;dissabtes 24 de novembre, 1 de desembre, 15 de desembre i 22 de desembre.<strong>Horari i continguts:&nbsp;</strong>Dissabte 24 de novembre: 08:00-14:00 Sortida pr&agrave;ctica / 15:30 - 18:30 Classe te&ograve;rica

Dissabte 1 de desembre: 08:00-14:00 Sortida pr&agrave;ctica.&nbsp;/ 15:30 - 18:30 Classe te&ograve;rica

Dissabte 15 de desembre: 08:00-14:00 Sortida pr&agrave;ctica / 15:30 - 18:30 Classe te&ograve;rica

Dissabte 22 de desembre:&nbsp;08:00-14:00 Sortida pr&agrave;ctica / 15:30 - 18:30&nbsp;Classe te&ograve;rica&nbsp;<strong>Preu</strong>:&nbsp;75&euro; socis / 95&euro; no socis. Menors de 18 anys 50% de descompte.

<strong>Professors</strong>:&nbsp;<a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#xr'>Xavier Riera</a>&nbsp;i <a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#aj'>Abel Julien</a>

<strong>Descripci&oacute;</strong>:&nbsp;Curs te&ograve;ric i pr&agrave;ctic en el que es tracta la biologia de les aus i permet a l&#39;alumne descobrir els&nbsp;per qu&egrave;s&nbsp;del comportament dels ocells, a m&eacute;s d&#39;una introducci&oacute; a l&#39;ornitologia de camp. Tot aix&ograve; conjuntament amb sortides per posar en pr&agrave;ctica els nostres coneixements. No &eacute;s necessari tenir experi&egrave;ncia pr&egrave;via en ornitologia.

<h3><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a>&nbsp;</h3>
Dimarts, 27 de Novembre
Hora: 9:00 - 12:00
Lloc: Departament d&#039;Educació (Zoo de Barcelona)
Resum: Taller / xerrada sobre propostes d’emissors per al seguiment de diverses espècies d’ocells
Descripció:<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w450-h281/mm/image/noticies/news1266.jpg' style='width: 450px; height: 281px; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left: 1px; margin-right: 1px;' /><strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO/Zoo de Barcelona<strong>Ponent:</strong>&nbsp;Virginie Perilhon, <em>Xerius</em><strong>Lloc:</strong> Aula 3 del Departament d&#39;Educaci&oacute;.<em>Les solucions de </em>Xerius <em>pel seguiment de fauna per comprendre millor el comportament de les esp&egrave;cies</em>Interessats pel canvi clim&agrave;tic i les seves conseq&uuml;&egrave;ncies sobre la vida silvestre, l&#39;equip de <em>Xerius </em>decideix proporcionar 19 anys d&#39;experi&egrave;ncia tecnol&ograve;gica per augmentar el coneixement del m&oacute;n cient&iacute;fic. Les dades recollides a trav&eacute;s d&#39;emissors miniaturitzats, que van des de 0,25 a 26 g, i 100% fabricats per Xerius, proporcionen respostes sobre el comportament&nbsp; i moviments d&rsquo;algunes esp&egrave;cies d&rsquo;ocells. Ja sigui a l&#39;Orient Mitj&agrave; amb falcons, a M&egrave;xic amb flamencs, o a Fran&ccedil;a amb els tudons, ja s&#39;han seguit m&eacute;s de 100 individus arreu del m&oacute;n i encara hi ha noves propostes pel seguiment d&rsquo;altres esp&egrave;cies.

&nbsp;

Places limitades / Entrada gratu&iuml;ta, &eacute;s necessari registrar-se pr&egrave;viament al tf 93 458 78 93 / <a href='ico@ornitologia.org'>ico@ornitologia.org</a>

<em>En col&middot;laboraci&oacute; amb:</em><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w390-h90/mm/image/queoferim/formacio/logo_zoo_bcn.jpg' style='width: 390px; height: 90px;' />
Dissabte, 8 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Reserva Natural de Sebes
Resum: Sortida a la RN de Sebes i els Ports
Descripció: <strong>Codi:</strong> S14

<strong>Organitza: </strong>ICO

<strong>Lloc:</strong> Trobada a les 08:00 a la <a href='https://www.google.es/maps/place/Reserva+Natural+de+Sebes/@41.2346078,0.5180571,1925m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12a0d381bb5f72ef:0x1435f4c38bca651c!8m2!3d41.237689!4d0.5225375'>Reserva Natural de Sebes i Flix</a>

<strong>Data:</strong> 8&nbsp; de desembre

<strong>Horaris: </strong>de 8 fins que es faci fosc

<strong>Guia:</strong> <a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#ab'>X</a><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#xr'>avier Riera</a>

<strong>Descripci&oacute;:&nbsp;</strong>&nbsp;La Reserva Natural de Sebes i Flix est&agrave; situada a la vora mateix del riu Ebre. Si b&eacute; &eacute;s cert que no &eacute;s una zona d&#39;una extraordin&agrave;ria riquesa ornitol&ograve;gica, tamb&eacute; ho &eacute;s el fet de ser un dels millors llocs de Catalunya per observar el bit&oacute; a l&#39;hivern. A m&eacute;s a m&eacute;s disposa d&#39;uns observatoris de fusta que proporcionen molt bones oportunitats per fotografiar alguns ocells com el blauet entre d&#39;altres.&nbsp;El P.N. del Ports &eacute;s un mass&iacute;s eminentment rocall&oacute;s i les esp&egrave;cies que hi abunden s&oacute;n aquelles lligades a aquest medi, especialment els rapinyaires (falc&oacute; pelegr&iacute;, &agrave;liga cuabarrada, etc). Les zones baixes, per aix&ograve;, estan ocupades per fruiters de sec&agrave; i, a l&#39;hivern, s&oacute;n plenes de fring&iacute;l&middot;lids i t&uacute;rdids.&nbsp;<span style='font-size:14px;'><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></span>
Dissabte, 15 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Estanys de Sils
Resum: Sortida a l&#039;estany de Sils i els seus voltants
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides</span>Codi:</strong> S13

<strong>Organitza: </strong>ICO

<strong>Lloc:</strong> Trobada a les 08:00 a Sils (<a href='https://www.google.es/maps/place/Sils,+Girona/@41.8073145,2.7450917,149m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12bb21809c0c7187:0xe89abfb6713b4e8c!8m2!3d41.8108847!4d2.7432368?shorturl=1'>P&agrave;rquing de l&rsquo;estaci&oacute; de tren de Sils</a>)

<strong>Data:</strong> 15 de desembre&nbsp;

<strong>Horaris: </strong>de 8 a 18h

<strong>Guia:</strong> <a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#ab'>Arnau Bonan</a>

<strong>Descripci&oacute;: </strong>Visita l&rsquo;Estany de Sils i els seus voltants, que ens permetr&agrave; observar esp&egrave;cies aqu&agrave;tiques a la zona humida com ara &agrave;necs, ardeids, r&agrave;l&middot;lids (rascl&oacute;), i aus pr&ograve;pies d&rsquo;ambients forestals i espais oberts a les zones pr&ograve;ximes com picots (picot garser petit), titelles (grasset de muntanya), t&uacute;rdids i fring&iacute;l&middot;lids (pins&agrave;, durbec).<span style='font-size:14px;'><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></span>

Gràcies a PHP iCalendar

Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona
Dilluns, dimarts i dijous: 9:30h-14:30h.
Dimecres: 9:30h-18:30h.
Divendres: 9:30h-13:30h.

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats