Institut Català d'Ornitologia


cursos - 2017

2017

cursos Calendari
Dissabte, 28 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: IRTA, Torre Marimon, Caldes de Montbui
Resum: Curs introducció ornitologia de la Torre Marimon
Descripció: <strong><font color='#ff0000'>Places exhaurides</font>Organitza:</strong> ICO/IRTA

<strong>Codi Curs:</strong> O1

<strong>Dates:</strong>&nbsp;dissabtes 28 gener, 11 i 18 febrer i 4 mar&ccedil; de 2017.

<strong>Horaris:</strong> 8:00h-13:30h Sortida de camp. 15:00-18:30 Classe te&ograve;rica.

<strong>Data l&iacute;mit d&rsquo;inscripci&oacute;:</strong> 25 de gener.

<strong>Professor:</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#AJ'>Abel Julien</a>.

<strong>Descripci&oacute;:</strong> Curs te&ograve;ric i pr&agrave;ctic en el que es tracta la biologia de les aus i permet a l&#39;alumne descobrir els&nbsp;per qu&egrave;s&nbsp;del comportament dels ocells, a m&eacute;s d&#39;una introducci&oacute; a l&#39;ornitologia de camp. Tot aix&ograve; conjuntament amb sortides per posar en pr&agrave;ctica els nostres coneixements. No &eacute;s necessari tenir experi&egrave;ncia pr&egrave;via en ornitologia.

<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a><em>Col&middot;labora:</em><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w173-h95/mm/image/logos/logo_irta.jpg' style='width: 173px; height: 95px;' /><a href='/ca/queoferim/formacio/cursos_ornitologia.html#O1'><em>M&eacute;s informaci&oacute;</em></a>

&nbsp;
Diumenge, 29 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Santa Anna i Balldellou
Resum: Sortida a Santa Anna i Balldellou
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides!</span>Organitza:</strong>&nbsp;ICO

<strong>Codi Curs:</strong> S1

<strong>Horaris</strong>:&nbsp;8:30h-17h.

<strong>Data l&iacute;mit d&rsquo;inscripci&oacute;:</strong>&nbsp;25 de gener.

<strong>Guia</strong>:&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#jb'>Juan Bernal</a>.

<strong>Descripci&oacute;:</strong> Sortida d&rsquo;un dia al Congost i presa de Santa Anna, zona eminentment rup&iacute;cola, lloc ideal per observar esp&egrave;cies vinculades a aquesta mena d&rsquo;ambient, per&ograve; tamb&eacute; lloc d&rsquo;hivernada d&rsquo;algunes esp&egrave;cies pr&ograve;pies d&#39;alta muntanya, entre elles el pela-roques. Tamb&eacute; es pot veure merla d&#39;aigua i for&ccedil;a rapinyaires, en un entorn de mosaic de diferents ecosistemes que normalment fa que es vegi molta varietat d&#39;esp&egrave;cies.

<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a><a href='/ca/participa/activitats/sortides.html#S1'><em>M&eacute;s informaci&oacute;</em></a>
Dissabte, 25 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Darrere estació tren de Lleida
Resum: Sortida a Gallocanta i secans Aragó
Descripció: <span style='color:#FF0000;'><strong>Places exhaurides!</strong></span><strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO

<strong>Data:</strong>&nbsp;25&nbsp;i 26 de febrer de 2017.

<strong>Horaris</strong>:&nbsp;Sortida el dissabte 25 a les 8h i tornada diumenge 26 a les 19h aproximadament.

<strong>Data l&iacute;mit d&rsquo;inscripci&oacute;</strong>:&nbsp;22 de febrer.

<strong>Preu:</strong> El preu inclou totes les despeses de viatge, allotjament i manutenci&oacute;, excepte l&#39;esmorzar i dinar de dissabte. Cal fer un pagament abans del 6 de febrer de 60&euro; no socis/56&euro; socis. Aquest pagament no &eacute;s retornable, pel fet que l&#39;alberg ens demana un pagament proporcional previ.&nbsp;Places limitades.

<strong>Guia:&nbsp;</strong><a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#jb'>Juan Bernal</a>&nbsp;i <a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#xr'>Xavi Riera.</a>

<strong>Descripci&oacute;:</strong>&nbsp;Sortida guiada de cap de setmana per observar la concentraci&oacute; de grues a Gallocanta (+80.000 el febrer de 2015). Recorregut en vehicle de 9 places, passant pel Planer&oacute;n (Belchite), on pararem per esmorzar i veure ocells esteparis en aquest indret, despr&eacute;s continuaren cap la comarca del Xiloca (Jiloca), per&ograve; abans ens aturarem per observar una col&ograve;nia de pardal de passa. Cap a les 16:00 h est&agrave; previst arribar al lloc d&rsquo;entrada de les grues a la llacuna, un espectacle gaireb&eacute; &uacute;nic. A les 18 h, ens anirem a l&rsquo;alberg Allucant, on descansarem i soparem. Diumenge mat&iacute;, abans de la sortida del sol, observarem com immensos estols de grues emprenen el vol per anar a alimentar-se als camps del voltant; esmorzarem a l&#39;alberg i anirem a observar aus estep&agrave;ries. De tornada visitarem les Salinas de Chipiana, espai molt singular.

<strong>Despla&ccedil;ament</strong>:&nbsp;Conjuntament tot el grup amb microb&uacute;s de 9 places.

<strong>Allotjament:</strong> Alberg Allucant, al costat mateix de la llacuna.

<strong>Qu&egrave; cal portar</strong>:&nbsp;Esmorzar i dinar de dissabte, sac de dormir d&#39;hivern (no &eacute;s necessari mantes), &eacute;s molt important dur roba d&#39;abric, incloent-hi passamuntanyes o una pe&ccedil;a que tapi la&nbsp; cara (la temperatura abans de la sortida del sol pot estar per sota dels -5&ordm;), prism&agrave;tics, etc.

<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a><a href='/ca/participa/activitats/sortides.html#S2'>M&eacute;s informaci&oacute;</a>
Diumenge, 12 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Cornudella de Montsant
Resum: Sortida a Siurana i Torre d&#039;en Dolça
Descripció: <strong><font color='#ff0000'>Places exhaurides!</font>Organitza:</strong> ICO

<strong>Codi</strong>: S7

<strong>Horaris</strong>: de 8:00 a 17:00

<strong>Guia:</strong> <a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#xr'>Xavi Riera</a>

<strong>Lloc de trobada</strong>:&nbsp;Trobada a l&rsquo;aparcament de darrere el celler cooperatiu de Cornudella de Montsant. Els despla&ccedil;aments es faran en cotxes particulars. Es podr&agrave; compartir vehicle per pujar a Siurana per&ograve; despr&eacute;s cadasc&uacute; haur&agrave; d&rsquo;agafar el seu perqu&egrave; l&rsquo;activitat s&rsquo;acabar&agrave; a Vila-seca.

<strong>Descripci&oacute;:</strong>&nbsp;Us proposem fer una sortida d&rsquo;un dia a Siurana (Priorat) i al parc urb&agrave; de la Torre d&rsquo;en Dol&ccedil;a de Vila-seca (Tarragon&egrave;s). Amb aquesta combinaci&oacute; esperem veure un bon grapat d&rsquo;esp&egrave;cies de dos ambients totalment diferents. Per un costat, Siurana &eacute;s un lloc molt bo per observar esp&egrave;cies rup&iacute;coles com ara la merla blava, el corb, el cercavores o, amb una mica de sort, el pela-roques. Les parts baixes del poble, d&rsquo;altra banda, estan ocupades per grans b&agrave;ndols de fring&iacute;l&middot;lids i ember&iacute;zids. La Torre d&rsquo;en Dol&ccedil;a, en canvi, ens permetr&agrave; gaudir de l&rsquo;observaci&oacute; a curta dist&agrave;ncia d&rsquo;un bon nombre d&rsquo;ocells lligats als ambients aqu&agrave;tics:, &agrave;necs, ardeids, lim&iacute;coles, etc.

<strong>Qu&egrave; cal portar:</strong>&nbsp;Esmorzar, dinar i beguda. Esmorzarem a Siurana i dinarem a la Torre d&rsquo;en Dol&ccedil;a. Roba d&rsquo;abric ja que a Siurana, al mat&iacute;, pot fer molt fred. Binocles, c&agrave;mera, guies, etc.<a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a>
Dissabte, 18 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Parc Natural del Castell de Montesquiu
Resum: Curs d&#039;introducció a l&#039;ornitologia del Parc Castell de Montesquiu
Descripció: <strong>Organitza</strong>: ICO/Parc Natural del Castell de Montesquiu

<strong>Codi</strong>: O2

<strong>Classes te&ograve;riques:</strong> Castell de Montesquiu.

<strong>Dates:</strong> 18 de mar&ccedil;, 1, 22 i 29 d&#39;abril de 2017.

<strong>Horaris:</strong> 8h-18:30, incloent-hi part pr&agrave;ctica (matins) i teoria (tarda), amb descans per dinar. Despla&ccedil;ament en cotxe entre lloc de sortida de camp i l&#39;aula (compartint vehicles).

<strong>Data l&iacute;mit d&rsquo;inscripci&oacute;:</strong>&nbsp;15 de mar&ccedil;.

<strong>Professor: </strong>Josep Rost

<strong>Descripci&oacute;:</strong> Curs te&ograve;ric i pr&agrave;ctic en el que es tracta la biologia de les aus i permet al alumne descobrir els per qu&egrave;s del comportament dels ocells, a m&eacute;s d&#39;una introducci&oacute; a l&#39;ornitologia de camp. Tot aix&ograve; conjuntament amb sortides per posar en pr&agrave;ctica els nostres coneixements. No &eacute;s necessari tenir experi&egrave;ncia pr&egrave;via en ornitologia.<strong><a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></strong>&nbsp;
Dissabte, 25 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Edifici Canadà. Parc empresarial de Viladecans (Viladecans)
Resum: Curs d&#039;identificació d&#039;ocells del Delta Llobregat
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides</span>Organitza:</strong>&nbsp;ICO/Consorci per a la Protecci&oacute; i Gesti&oacute; dels Espais Naturals del Delta del Llobregat/Ajuntament de Viladecans.

<strong>Codi</strong>: ID1

<strong>Classes te&ograve;riques</strong>:&nbsp;Edifici Canad&agrave;. Parc empresarial de Viladecans (Viladecans)&nbsp;(Transport p&uacute;blic: RENFE l&iacute;nies R2 i R2 sud, Estaci&oacute; de Viladecans, a 300m del curs).

<strong>Dates:</strong>&nbsp;dissabtes 25 mar&ccedil;, 8 d&#39;abril, 22 d&#39;abril, 6 de maig, 20 de maig, 10 de juny i 17 de juny.&nbsp;

<strong>Data l&iacute;mit d&rsquo;inscripci&oacute;:</strong> 22 de mar&ccedil;.

<strong>Professor:</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#aj'>Abel Julien</a>&nbsp;i <a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#ab'>Arnau Bonan</a>

<strong>Descripci&oacute;</strong>: Aquest &eacute;s el curs per portar la teva afici&oacute; al seg&uuml;ent nivell. Apr&egrave;n a identificar els diferents d&#39;ocells amb sessions en aula on veur&agrave;s v&iacute;deos, fotografies i far&agrave;s tests online per aprendre ornitologia de camp, a m&eacute;s de con&egrave;ixer les t&egrave;cniques d&#39;identificaci&oacute; b&agrave;siques. En les sortides agafar&agrave;s experi&egrave;ncia en un ventall d&#39;ocells d&#39;h&agrave;bitats diferents de Catalunya, de la m&agrave; de professors amb anys d&#39;experi&egrave;ncia ensenyant ornitologia.

<strong>Horaris i continguts:</strong>&nbsp;

Dissabte 25 de mar&ccedil;. Aus aqu&agrave;tiques i passeriformes: 08:00-14:00 (camp) &middot; 15:30-18:30 (aula).

Dissabte 8 abril. Aus aqu&agrave;tiques: 08:00-14:00 (camp) &middot; 15:30-18:30 (aula).

Dissabte 22 abril. Ocells de bosc: 08:00-14:00 (camp) &middot; 15:30-18:30 (aula).

Dissabte 6 de maig:&nbsp;Aus de sec&agrave;: Sortida als secans de Ponent

Dissabte 20 de maig. Aus marines i mediterr&agrave;nies:&nbsp;08:00-14:00 (camp) &middot; 15:30-18:30 (aula).

Dissabte 10 de juny. Aus de muntanya:&nbsp;Sortida de tot el dia al Cad&iacute;.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Dissabte 17 de juny. Aus nocturnes: &middot;16:00-19:00 (aula) &middot;19:00-21:30 (camp). Sopar cloenda: 22:30.

<strong><a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></strong><a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_identificacio.html'><em>M&eacute;s informaci&oacute;</em></a>&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Seròs
Resum: Sortida a l&#039;Aiguabarreig Segre-Cinca i Secans de la Granja d’Escarp-Seròs
Descripció: <strong><font color='#ff0000'>Places exhaurides!</font>Organitza:</strong>&nbsp;ICO

<strong>Codi:</strong> S3

<strong>Horaris:</strong>&nbsp;8:30h-17h.

<strong>Data l&iacute;mit d&rsquo;inscripci&oacute;:&nbsp;</strong>22 de mar&ccedil;.

<strong>Guia:</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#jb'>Juan Bernal</a>.

<strong>Descripci&oacute;:</strong> Sortida d&#39;un dia amb visita a la conflu&egrave;ncia fluvial de l&#39;Aiguabarreig Segre-Cinca, el bosc de ribera de Sant Jaume i mirador de les Illes. Tornarem creuant els secans fins arribar al punt de trobada, a la rotonda de Ser&ograve;s.

<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'><strong>Inscripci&oacute;</strong></a><a href='/ca/participa/activitats/sortides.html#S3'><em>M&eacute;s informaci&oacute;</em></a>
Dilluns, 27 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Zoo de Barcelona
Resum: Curs d&#039;introducció a l&#039;anellament del zoo de Barcelona
Descripció: <strong>Organitza:</strong>&nbsp; ICO/Zoo de Barcelona.

<strong>Codi:</strong> AZ1

<strong>Lloc:</strong> estacions d&#39;anellament properes a Barcelona.

<strong>Classes te&ograve;riques:</strong>&nbsp;Aula La Granja, Zoo de Barcelona&nbsp;(Entrada Zoo carrer Wellington, Barcelona).

<strong>Dates i horaris:&nbsp;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>Classes te&ograve;riques:</strong> del 27 al 30 de mar&ccedil; i del 3 al 6 d&#39;abril de 2017 de 19:00 a 20:30.</div>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>Classes pr&agrave;ctiques:&nbsp;</strong>dissabtes 1 i 8 d&#39;abril de 2017 de 08:00 a 14:00.</div>
<strong>Data l&iacute;mit d&rsquo;inscripci&oacute;:</strong>&nbsp;23 de mar&ccedil;

<strong>Professors:&nbsp;</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#ob'>Oriol Balt&agrave;</a>, <a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#ra'>Ra&uuml;l Aym&iacute;</a> i <a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#cb'>Carles Barriocanal</a><em><a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_anellament_zoo.html' target='_self'>M&eacute;s informaci&oacute;</a></em><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html' target='_blank'><strong>Inscripci&oacute;</strong></a>
Dilluns, 3 de Abril
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Laboratori de Natura. Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
Resum: Curs d&#039;identificació avançada d&#039;ocells
Descripció: <strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO

<strong>Codi</strong>: IDA 1

<strong>Classes te&ograve;riques:</strong>&nbsp;Laboratori de Natura. Edifici dels Tres Dragons. Parc de la Ciutadella. Barcelona.

<strong>Dates:</strong>&nbsp;3, 5 i 7 d&#39;abril de 2017

<strong>Data l&iacute;mit d&rsquo;inscripci&oacute;: </strong>31&nbsp;de mar&ccedil;.

<strong>Professor:</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#MG'>Marcel Gil</a>

<strong>Descripci&oacute;</strong>:Curs te&ograve;ric sobre identificaci&oacute; avan&ccedil;ada. Es tractaran aquells casos conflictius que ens podem trobar mirant ocells per Catalunya i s&rsquo;explicaran les principals t&egrave;cniques per a resoldre&rsquo;ls. Els assistents aprendran a fer i entendre un sonograma, avaluar la muda i la biometria al camp i analitzar el plomatge amb un alt nivell de detall. &Eacute;s necessari tenir experi&egrave;ncia pr&egrave;via en ornitologia. El curs es presenta en dues parts independents per respondre a les possibles diferents necessitats d&#39;aprenentatge en la identificaci&oacute;. La Part 1 tracta d&#39;esp&egrave;cies habituals que presenten dificultats d&#39;identificaci&oacute;.

<strong>Horaris:&nbsp;</strong>de 19:00 a 21:00 h<strong><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a><a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_identificacio_avancada.html'><em>M&eacute;s informaci&oacute;</em></a></strong>

&nbsp;
Dissabte, 8 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Alberg Enric d&#039;Ossó
Resum: Atles Camp
Descripció: <strong>Organitza:</strong> ICO

<strong>Codi:</strong> AC

<strong>Dates</strong>: 8 i 9 d&#39;abril (opci&oacute; de dormir el dia 7)

<strong>Alberg i punt de partida: </strong><a href='https://www.google.es/maps/@40.8289057,0.5053597,200m/data=!3m1!1e3?hl=ca'>Alberg Enric d&#39;Oss&oacute;</a>.&nbsp;Jes&uacute;s, Tortosa

<strong>Guies confirmats:</strong> Abel Julien, Mart&iacute; Franch i David Garcia

<strong>Preu activitat:&nbsp;</strong>20&euro;

<strong>Descripci&oacute;: C</strong>ap de setmana amb experts ornit&ograve;legs que t&#39;ensenyaran com es recullen les dades per fer un atles. Ara estem preparant el Nou Atles dels ocells nidificants de Catalunya, i tu en pots formar part participant aquest cap de setmana ajudant als nostres experts.&nbsp;El divendres 7 farem una reuni&oacute; a la nit per tots aquells que es vulguin quedar a dormir a Tortosa, aquesta reuni&oacute; &eacute;s opcional. L&#39;activitat comen&ccedil;ar&agrave; el dia 8 d&#39;abril a Tortosa, moment en qu&egrave; ens dividirem en equips i anirem a prospectar diferents &aacute;rees. Despr&eacute;s d&#39;explicar les diferents metodologies de l&#39;Atles, durant el dia les practicarem al camp tot realitzant els mostratges de quadrat. Posarem a la pr&agrave;ctica censos de transsecte SOCC, mostratges Atles en quadrats 1x1km, l&#39;&uacute;s de codis atles i censos d&#39;ocells nocturns, i veurem la import&agrave;ncia de la identificaci&oacute; dels cants per a dur a terme censos d&#39;ocells nidificants. Al capvespre ens reunirem de nou tots els equips i posarem en conjunt el que hem vist i apr&egrave;s durant la jornada. El diumenge repetirem l&#39;activitat i a la tarda ja ens acomiadarem.&nbsp;<strong><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></strong>&nbsp;
Dimarts, 18 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Laboratori de Natura. Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
Resum: Curs d&#039;identificació avançada d&#039;ocells II
Descripció: <strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO

<strong>Codi</strong>: IDA 2

<strong>Classes te&ograve;riques:</strong>&nbsp;Laboratori de Natura. Edifici dels Tres Dragons. Parc de la Ciutadella. Barcelona.

<strong>Dates:</strong>&nbsp;18, 20, 24, 26 i 28 d&#39;abril de 2017

<strong>Data l&iacute;mit d&rsquo;inscripci&oacute;:</strong>&nbsp;14 de d&#39;abril.

<strong>Professor:</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#MG'>Marcel Gil</a>

<strong>Descripci&oacute;:&nbsp;</strong>Curs te&ograve;ric sobre identificaci&oacute; avan&ccedil;ada. Es tractaran aquells casos conflictius que ens podem trobar mirant ocells per Catalunya i s&rsquo;explicaran les principals t&egrave;cniques per a resoldre&rsquo;ls. Els assistents aprendran a fer i entendre un sonograma, avaluar la muda i la biometria al camp i analitzar el plomatge amb un alt nivell de detall. &Eacute;s necessari tenir experi&egrave;ncia pr&egrave;via en ornitologia. El curs es presenta en dues parts independents per respondre a les possibles diferents necessitats d&#39;aprenentatge en la identificaci&oacute;. La Part 1 tracta d&#39;esp&egrave;cies habituals que presenten dificultats d&#39;identificaci&oacute; i&nbsp;la Part 2 inclou rareses.

<strong>Horaris:</strong>&nbsp;de 19:00 a 21:30 h<strong><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a><em><a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_identificacio_avancada.html'>M&eacute;s informaci&oacute;</a></em></strong>

&nbsp;
Dissabte, 22 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Deltebre
Resum: Sortida al Delta de l&#039;Ebre
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides!</span>Organitza</strong>:&nbsp;ICO

<strong>Codi: </strong>S4

<strong>Dates:</strong>&nbsp;22 i 23 d&#39;abril de 2017.

<strong>Horaris:</strong>&nbsp;dissabte de 8h-13:30h i de 16h-20h, diumenge de 7:30h-13:30.

<strong>Data l&iacute;mit d&rsquo;inscripci&oacute;:</strong>19&nbsp;d&#39;abril.

<strong>Guia:</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#jb'>Juan Bernal.</a>

<strong>Descripci&oacute;:</strong> Sortida guiada de cap de setmana per observar ocells a la zona m&eacute;s rica en avifauna de tot Catalunya, accedint a llocs que generalment no estan oberts al p&uacute;blic com la llacuna de l&#39;Alfacada. En aquesta &egrave;poca, amb la migraci&oacute; en marxa, a m&eacute;s dels ocells residents del delta tindrem l&#39;oportunitat d&#39;observar esp&egrave;cies en migraci&oacute; cap a les seves zones de cria a tot el continent europeu en un despla&ccedil;ament que mou milions d&#39;ocells. Molts d&#39;ells trien el Delta com a lloc de pas i rep&ograve;s.&nbsp;Despla&ccedil;aments amb cotxes particulars a diferents punts del Delta (compartint vehicle).

<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'><strong>Inscripci&oacute;</strong></a><em><a href='/ca/participa/activitats/sortides.html#S4'>M&eacute;s informaci&oacute;</a></em>
Hora: Event diario
Lloc: Centre Cívic Avelí Estrenjer
Resum: Curs flash d&#039;introducció a l&#039;anellament de Terrassa
Descripció: <strong>Organitza:</strong>&nbsp; ICO/Ajuntament de Terrassa.

<strong>Codi:</strong> AI1

<strong>Lloc:&nbsp; </strong>Terrassa.

<strong>Classes te&ograve;riques:&nbsp;</strong>Centre C&iacute;vic Avel&middot;l&iacute; Estrenjer&nbsp;(Pla&ccedil;a de la Cultura 5, Terrassa).

<strong>Hora de trobada:</strong>&nbsp;&nbsp;dissabte a les 8 del mat&iacute; al mateix lloc.

<strong>Dates:</strong>&nbsp;&nbsp;22 i 23 d&#39;abril de 2017.

<strong>Data l&iacute;mit d&rsquo;inscripci&oacute;: </strong>&nbsp;19 d&#39;abril

<strong>Professor:&nbsp;</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#ob'>Oriol Balt&agrave;</a><a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_anellament_intensius.html#ai1' target='_self'><em>M&eacute;s informaci&oacute;&nbsp;</em></a><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html' target='_blank'><strong>Inscripci&oacute;</strong></a>
Dissabte, 6 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Cortalet
Resum: Sortida als Aiguamolls de l&#039;Empordà i Cap de Creus
Descripció: <strong><font color='#ff0000'>2 places disponibles</font>Organitza</strong>:&nbsp;ICO

<strong>Codi:</strong> S5

<strong>Dates:</strong>&nbsp;6&nbsp;i 7 de maig de 2017.

<strong>Horaris:</strong>&nbsp;dissabte de 7h-14h i de 16h-19h, diumenge de 7:30h-13:30.

<strong>Data l&iacute;mit d&rsquo;inscripci&oacute;:</strong>&nbsp;3&nbsp;de maig.

<strong>Guia:</strong>&nbsp;Miguel &Agrave;ngel Fuentes

<strong>Descripci&oacute;:</strong> Sortida guiada de cap de setmana a observar ocells de la m&agrave; d&#39;un ornit&ograve;leg expert en la identificaci&oacute; d&#39;ocells i gran coneixedor de la zona que us portar&agrave; als millors llocs per observar aus dels Aiguamolls i al Cap de Creus, dos espais naturals molt singulars del nostre pa&iacute;s.&nbsp;Despla&ccedil;aments amb cotxes particulars a diferents punts dels Aiguamolls i el Cap de Creus.

<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'><strong>Inscripci&oacute;</strong></a><a href='/ca/participa/activitats/sortides.html#S5'>M&eacute;s informaci&oacute;</a>
Dilluns, 8 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Laboratori de Natura. Edifici dels tres dragons.
Resum: Curs &quot;La Intel·ligència dels ocells&quot;
Descripció: <strong>Organitza</strong>:&nbsp;ICO

<strong>Codi:</strong> IO

<strong>Classes te&ograve;riques:</strong>&nbsp;Laboratori de Natura. Edifici dels Tres Dragons. Parc de la Ciutadella. Barcelona.

<strong>Dates:</strong>&nbsp;8 i 9 de maig 2017

<strong>Professor</strong>:&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#oj'>Olga Jordi</a>

<strong>Descripci&oacute;:&nbsp;</strong>Curs te&ograve;ric sobre neuroci&egrave;ncia aviar. Fent refer&egrave;ncia a la dita &quot;ets un cap de pardal&quot;, abans hom pensava que els ocells com animals sense un gran intel&middot;lecte. Per&ograve; ara s&#39;ha descobert que estan dotats d&#39;una intel&middot;lig&egrave;ncia molt superior a la que hagu&eacute;rem suposat: dotats de pensament abstracte, capacitat de solucionar problemes, mem&ograve;ria, autoconsci&egrave;ncia, planificaci&oacute; de futur, aprenentatge, reconeixement facial, llenguatge elaborat, navegaci&oacute;, conceptualitzaci&oacute; geom&egrave;trica i empatia. Els seus petits cervells s&oacute;n capa&ccedil;os d&#39;elaborar pensaments d&#39;una manera molt similar a com ho fa el nostre propi cervell.

En aquest curs, l&#39;alumne aprendr&agrave; i profunditzar&agrave; en les bases sobre intel&middot;lig&egrave;ncia i neuroci&egrave;ncia aviar, tot en relaci&oacute; a les seves bases cel&middot;lulars i neuronals, &nbsp;aix&iacute; com la seva evoluci&oacute; fins l&#39;actualitat. Qu&egrave; definim com intel&middot;lig&egrave;ncia? Som realment tan diferents d&#39;un colom? Un corb pot tenir m&eacute;s intel&middot;lig&egrave;ncia que nosaltres? Qu&egrave; passa realment pel cap d&#39;un pardal i per qu&egrave; es comporta com es comporta? Aquestes i m&eacute;s preguntes que podran canviar la perspectiva que en tenim dels ocells, seran respostes en aquest curs.

<strong>Horaris</strong>:&nbsp;de 19:00 a 21:00 h<strong><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></strong>
Dissabte, 20 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Alfés
Resum: Sortida als Secans de Lleida
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides</span>Organitza</strong>:&nbsp;ICO

<strong>Codi:</strong> S6

<strong>Dates:</strong>&nbsp;20&nbsp;i 21 de maig de 2017.

<strong>Horaris:</strong>&nbsp;dissabte de 7h-14h i de 16h-19h, diumenge de 7:30h-13:30.

<strong>Data l&iacute;mit d&#39;inscripci&oacute;:&nbsp;</strong>17 de maig.

<strong>Descripci&oacute;:&nbsp;</strong>Recorregut per diferents secans de la plana de Lleida, en aquest cas el primer dia farem Alf&eacute;s-Aspa i el segon Men&agrave;rguens-Algerri, i podrem contrastar entre totes dues zones. Observarem&nbsp;aus estep&agrave;ries a les zones de secans on sovintegen l&#39;esparver cendr&oacute;s, el gaig blau, el xoriguer petit, la cal&agrave;ndria o el sis&oacute; entre d&#39;altres, en un h&agrave;bitat especialment ric en primavera.

<strong>Guia:</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#jb'>Juan Bernal</a>

<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'><strong>Inscripci&oacute;</strong></a><em><a href='/ca/participa/activitats/sortides.html#S6'>M&eacute;s informaci&oacute;</a></em>
Dissabte, 27 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Centre Cívic d&#039;Ulldemolins
Resum: Curs Flash d&#039;Ornitologia del Parc Natural de la Serra del Montsant
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides</span>Organitza:</strong>&nbsp;ICO/Parc Natural de la Serra de Montsant.

<strong>Codi:</strong> FL1

<strong>Lloc</strong>:&nbsp;Ulldemolins.

<strong>Dates</strong>:&nbsp;27 i 28 de maig de 2017.

<strong>Horaris:</strong>&nbsp;dissabte i diumenge&nbsp;de&nbsp;8h-14h sortida pr&agrave;ctica; dissabte de 16:30-19:30 sessi&oacute; en aula.

<strong>Classes te&ograve;riques:</strong>&nbsp;Centre C&iacute;vic d&#39;Ulldemolins.&nbsp;C/Saltadora, 26-28, Ulldemolins.

<strong>Data l&iacute;mit d&rsquo;inscripci&oacute;:</strong>&nbsp;24 de maig.

<strong>Guia:</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#xr'>Xavi Riera</a>

<strong>Descripci&oacute;</strong>:&nbsp;No saps si t&#39;agrada aix&ograve; d&#39;observar ocells? No et preocupis. Fes un tastet d&#39;un dia i mig amb dues sortides pr&agrave;ctics i una sessi&oacute; te&ograve;rica de 3 horetes que et resoldr&agrave; aquests dubtes. Tot aix&ograve; en un espai excel&middot;lent per observar avifauna de muntanya mitja mediterr&agrave;nia com &eacute;s la Serra de Montsant.

<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'><strong>Inscripci&oacute;</strong></a><a href='/ca/queoferim/formacio/cursos_ornitologia_intensius.html#FL1'><em>M&eacute;s informaci&oacute;</em></a>
Dissabte, 3 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Aiguamoll de la Bòbila
Resum: Curs d&#039;ampliació a l&#039;anellament científic
Descripció: <strong>Organitza:</strong> ICO/Ajuntament de Santpedor.

<strong>Codi: </strong>AA1

<strong>Lloc:</strong> Aiguamoll de la B&ograve;bila.

<strong>Classes te&ograve;riques:</strong> Capella de Sant Andreu (Santpedor).

<strong>Dates:</strong> &nbsp;3 i 4 de juny de 2017

<strong>Horaris:&nbsp;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Classes te&ograve;riques: Capella de Sant Andreu (al centre del poble). Dissabte 3 de juny, de 16:00 a 20:00 h.</div>

<div style='margin-left: 40px;'>Classes teorico-pr&agrave;ctiques: Aiguamoll de la B&ograve;bila. Dissabte 3 i diumenge 4 de juny, de 07:00 a 14:00h. Dissabte 3 de juny, de 21:00 a 22:30 h (opcional).</div>

<div style='margin-left: 40px;'>Durada total: 24 hores.</div>
<strong>Data l&iacute;mit d&rsquo;inscripci&oacute;: </strong>&nbsp;31 de maig.

<strong>Professor:</strong> &nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#mi'>Marc Illa</a>

<strong>Descripci&oacute;:&nbsp;</strong>Aquests cursos estan enfocats per a anelladors en formaci&oacute;, especialment auxiliars, amb ganes d&rsquo;aprofundir el seu coneixement sobre identificaci&oacute;, muda, dataci&oacute; i sexat, aix&iacute; com tamb&eacute; m&egrave;todes de trampeig adequats. Tamb&eacute; est&agrave; dirigit a anelladors experts amb ganes de seguir la seva formaci&oacute;. No es requereixen coneixements molt avan&ccedil;ats, per&ograve; s&iacute; sobre diversos aspectes b&agrave;sics, i &eacute;s imprescindible tenir experi&egrave;ncia pr&egrave;via en jornades d&rsquo;anellament. &Eacute;s per aix&ograve; que &eacute;s especialment recomanable per aquells que ja hagin superat l&rsquo;examen d&rsquo;auxiliar.<strong><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></strong><a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/curs_anellament_ampliacio.html'>M&eacute;s informaci&oacute;</a>

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w184-h53/mm/image/queoferim/formacio/logo_aj_santpedor.jpg' style='width: 184px; height: 53px;' />
Dissabte, 10 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Salardú
Resum: Curs Flash de passeriformes de muntanya de la Val d&#039;Aran
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides

Places per residents Val d&#39;Aran exhaurides</span>Classes te&ograve;riques:</strong>&nbsp;Alberg Era Garona de Salard&uacute;.

<strong>Codi:</strong> FL2

<strong>Dates</strong>:&nbsp;10 i 11 de juny de 2017.

<strong>Horaris:</strong> dissabte 7h-13:30h sessi&oacute; d&#39;anellament, 16:30-19:30 sessi&oacute; en aula,&nbsp;diumenge 7h-13:30h sortida de camp.

<strong>Data l&iacute;mit d&rsquo;inscripci&oacute;:</strong>&nbsp;7 de juny.&nbsp;

<strong>Guia:</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#jb'>Juan Bernal</a>

<strong>Descripci&oacute;:&nbsp;</strong>Els passeriformes de muntanya s&oacute;n uns ocells singulars des de molts punts de vista, tant per la seva adaptaci&oacute; a els dur&iacute;ssimes condicions de vida hivernals com per la seva bellesa inusual. Apr&egrave;n sobre la biologia d&#39;aquestes aus en la sessi&oacute; d&#39;aula i en la sessi&oacute; d&#39;anellament i posa&#39;t mans a l&#39;obra a buscar-les en la sortida de camp.

<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a><em>M&eacute;s informaci&oacute;</em>Amb el suport de:<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w150-h150/mm/image/Logo%20swarovski%20optik.jpg' style='width: 150px; height: 150px;' />
Dissabte, 1 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Plaça Ortau, Arties
Resum: Taller: Aprèn a fer un cens d&#039;oreneta cuablanca
Descripció: <strong>Organitza:</strong>&nbsp; ICO/Conselh Generau d&#39;Aran

<strong>Lloc:</strong>&nbsp; Pla&ccedil;a Ortau, Arties

<strong>Hora de trobada:</strong>&nbsp;&nbsp;19:00 h

<strong>Data:&nbsp;</strong>1 de juliol de 2017

<strong>Professor:</strong>&nbsp;&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#gg'>Gabriel Gargallo</a>

No es requereix inscripci&oacute;En col&middot;laboraci&oacute; amb:<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w250-h46/mm/image/queoferim/formacio/logo_cga.gif' style='width: 250px; height: 46px;' />
Dissabte, 9 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Pineda del Remolar (Delta del Llobregat)
Resum: Curs Flash d&#039;introducció a l&#039;anellament del Delta del Llobregat
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides</span>Codi: </strong>AI3

<strong>Organitza</strong>:&nbsp; ICO/Consorci per a la Protecci&oacute; i la Gesti&oacute; dels Espais Naturals del Delta del Llobregat.

<strong>Lloc</strong>:&nbsp; Finca de la Pineda (Reserva Remolar-Filipines, Delta del Llobregat).

<strong>Classes te&ograve;riques</strong>:&nbsp;&nbsp;Edifici Canad&agrave;. Parc empresarial de Viladecans (Viladecans).

<strong>Hora de trobada</strong>:&nbsp;&nbsp;dissabte a les 8 del mat&iacute; al mateix lloc.

<strong>Dates</strong>:&nbsp;9 i 10 de setembre de 2017.

<strong>Data l&iacute;mit d&rsquo;inscripci&oacute;</strong>:&nbsp;&nbsp;7 de setembre.

<strong>Professor</strong>: &nbsp;<a href='/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#ob'>Oriol Balt&agrave;</a>.<a href='/ca/queoferim/formacio/cursos_anellament_intensius.html#ai3'>M&eacute;s informaci&oacute;</a><a href='/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a>

<em>En col&middot;laboraci&oacute; amb:</em><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w408-h45/mm/image/queoferim/formacio/llobregat.gif' style='width: 408px; height: 45px;' />

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w190-h51/mm/image/logo_viladecans.jpg' style='width: 190px; height: 51px;' />

Amb el suport de:<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w150-h150/mm/image/Logo%20swarovski%20optik.jpg' style='width: 150px; height: 150px;' />
Dissabte, 30 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Margalef
Resum: Sortida matinera al Parc Natural de la Serra del Monsant
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides</span>Organitza</strong>:&nbsp;ICO / P. N. de la Serra del Montsant

<strong>Codi:</strong>&nbsp;S8

<strong>Data:</strong>&nbsp;30 de setembre 2017

<strong>Lloc:</strong> Margalef

<strong>Horaris:&nbsp;</strong>de 8 a 14 h

<strong>Descripci&oacute;:</strong>&nbsp;Sortida d&rsquo;un mat&iacute; des de Margalef pujant riu Montsant amunt per observar ocells de muntanya mediterr&agrave;nia. Guiats per un ornit&ograve;leg expert, els participants faran un recorregut en el que s&rsquo;espera observar i identificar ocells de muntanya mediterr&agrave;nia propis de la Serra de Montsant.

<strong>Guia:</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#xr'>Xavi Riera</a><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a>En col&middot;laboraci&oacute; amb:<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w187-h69/mm/image/queoferim/formacio/logo_pnsm.gif' style='width: 187px; height: 69px;' />Amb el suport de:<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w150-h150/mm/image/Logo%20swarovski%20optik.jpg' style='width: 150px; height: 150px;' />&nbsp;
Dissabte, 28 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Aiguamolls del Pla de Santa Maria
Resum: Curs Flash d&#039;introducció a l&#039;anellament del Pla de Santa Maria
Descripció: <strong>Codi</strong>: AI6

<strong>Organitza</strong>:&nbsp;ICO

<strong>Lloc:</strong>&nbsp;El Pla de Santa Maria

<strong>Classes te&ograve;riques</strong>: <a href='https://www.google.es/maps/place/41%C2%B020'24.3%22N+1%C2%B017'29.0%22E/@41.340087,1.291377,1602m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d41.340087!4d1.291377?hl=ca'>Aiguamolls del Pla de Santa Maria</a>

<strong>Hora de trobada:</strong>&nbsp;&nbsp;dissabte a les 8 del mat&iacute; al mateix lloc.

<strong>Dates:</strong> 28 i 29 d&#39;octubre

<strong>Professor:</strong>&nbsp;&nbsp;<a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#ra'>Ra&uuml;l Aym&iacute;</a><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_anellament_intensius.html#ai1'>M&eacute;s informaci&oacute;</a><span style='font-size:20px;'><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a><span style='font-size:14px;'><span style='font-size:12px;'>En Col&middot;laboraci&oacute; amb:

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w125-h155/mm/image/logos/logo_aj_el_pla_de_santa_mar.jpg' style='width: 125px; height: 155px;' />Amb el suport de:

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w150-h150/mm/image/Logo%20swarovski%20optik.jpg' style='width: 150px; height: 150px;' /></span></span></span>&nbsp;
Dissabte, 4 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Resum: Curs Flash d&#039;introducció a l&#039;anellament a la Garrotxa
Descripció: <strong>Codi:</strong>&nbsp;AI5

<strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO/Parc Natural de la Zona Volc&agrave;nica de la Garrotxa.

<strong>Lloc:</strong>&nbsp;Parc Natural de la Zona Volc&agrave;nica de la Garrotxa.

<strong>Classes te&ograve;riques:</strong>&nbsp;<a href='https://www.google.es/maps/place/Fageda+d'en+Jord%C3%A0/@42.1527296,2.5177334,571m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12bacbb93790ade7:0xee6e258a817dde54!8m2!3d42.1536981!4d2.5180417?hl=ca'>Can Jord&agrave;</a> (la Fageda de Jord&agrave;; Carretera d&#39;Olot a Santa Pau, km 4,5, Santa Pau)

<strong>Data:</strong> 4 i 5 de novembre

<strong>Hora de trobada:</strong>&nbsp;&nbsp;dissabte a les 8 del mat&iacute; al mateix lloc.

<strong>Professor:&nbsp;</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#oc'>Oriol Clarabuch</a><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_anellament_intensius.html'>M&eacute;s informaci&oacute;</a><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'><span style='font-size:20px;'>Inscripci&oacute;</span></a>En col&middot;laboraci&oacute; amb:

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w300-h64/mm/image/queoferim/formacio/logopnzvg.gif' style='width: 300px; height: 64px;' />Amb el suport de:

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w150-h150/mm/image/Logo%20swarovski%20optik.jpg' style='width: 150px; height: 150px;' />
Diumenge, 5 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Plaça Pau Vila
Resum: Ruta ornitològica per la Barceloneta
Descripció: <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --><script async src='https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-91332975-1'></script><script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date());

gtag('config', 'UA-91332975-1');
</script><strong><span style='color:#FF0000;'>PLACES EXHAURIDES</span>Codi:</strong> R1

<strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO / Mapa Barcelona + Sostenible

<strong>Lloc:</strong>&nbsp;<a href='https://www.google.es/maps/@41.3817202,2.1863746,218m/data=!3m1!1e3?hl=ca'>Pla&ccedil;a de Pau Vila</a> (conflu&egrave;ncia Passeig Joan de Borb&oacute; i carrer de Balboa)

<strong>Hora de trobada:</strong>&nbsp; 09:00

<strong>Durada aproximada:</strong> 2 hores

<strong>Data: </strong>5 de Novembre

<strong>Professor:&nbsp;</strong>&nbsp;Abel Julien

<strong>Preu:</strong> Gratu&iuml;t

<strong>Descripci&oacute;: </strong>Es tracta de la inauguraci&oacute; de <a href='http://www.bcnsostenible.cat/web/itinerari/itinerari-ornitologic-per-la-barceloneta'>l&#39;itinerari ornitol&ograve;gic</a> per la Barceloneta que trobareu disponible al <a href='http://www.bcnsostenible.cat/'>mapa Barcelona+Sostenible</a>.&nbsp; Aquest itinerari recorre 2 kms des de la Barceloneta fins a l&#39;inici de la Vila Ol&iacute;mpica. L&#39;itinerari &eacute;s for&ccedil;a urb&agrave; en el seu inici i va arribant a zones cada vegada m&eacute;s verdes on els ocells van en augment, amb una ullada al mar on s&#39;hi poden veure algunes aus marines. La proximitat al mar de moltes zones verdes barcelonines les converteix en llocs de rep&ograve;s per aus migradores que en la migraci&oacute; de primavera (d&#39;abril a principis de juny) i en la migraci&oacute; de tardor (de setembre a novembre) s&#39;hi aturen a alimentar-se, descansar o senzillament a esperar a que les condicions meteorol&ograve;giques siguin adients per continuar el seu viatge de milers de kms. entre els continents europeu i afric&agrave;. L&#39;arbrat i la cobertura vegetal en general fan que hi hagi recursos alimentaris per petit ocells insect&iacute;vors en tr&agrave;nsit. Entre els ocells residents hi podem trobar la t&iacute;pica fauna ornitol&ograve;gica urbana. S&oacute;n ocells adaptats al medi urb&agrave;, oportunistes sovint capa&ccedil;os d&#39;aprofitar restes de menjar o fins i tot deixalles. Entre aquests ocells s&#39;hi troben garses, gavians argentats, t&oacute;rtores turques i estornells principalment a l&#39;hivern. Tamb&eacute; s&oacute;n abundants les cotorres, esp&egrave;cies ex&ograve;tiques no aut&ograve;ctones que sovintegen per tot arreu. Pardals comuns, mallerengues, gafarrons i caderneres, entre d&#39;altres, demostren la seva capacitat per aprofitar les zones verdes en mig de la urbe.

<strong>Recomanacions:</strong> important portar&nbsp;prism&agrave;tics, &uacute;til tamb&eacute; portar&nbsp;guia de camp d&#39;ocells.

<a href='http://www.bcnsostenible.cat/web/itinerari/itinerari-ornitologic-per-la-barceloneta'><strong>Itinerari</strong></a><strong><span style='font-size:18px;'><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscriu-te</a></span></strong>En Col&middot;laboraci&oacute; amb:<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w200-h200/mm/image/Barcelona%2Bsostenible.jpg' style='width: 200px; height: 200px;' /><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w400-h100/mm/image/logo%20Ajuntament%20Barcelona.gif' style='width: 400px; height: 80px;' />

Gràcies a PHP iCalendar

Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona
Dilluns, dimarts i dijous: 9:30h-14:30h.
Dimecres: 9:30h-18:30h.
Divendres: 9:30h-13:30h.

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats