Institut Català d'Ornitologia


cursos - 3 de Abril - 9 de Abril

3 de Abril - 9 de Abril

cursos Calendari
Dilluns, 3 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Zoo de Barcelona
Resum: Curs d'introducció a l'anellament del zoo de Barcelona
Descripció: <strong>Organitza:</strong>&nbsp; ICO/Zoo de Barcelona.

<strong>Codi:</strong> AZ1

<strong>Lloc:</strong> estacions d&#39;anellament properes a Barcelona.

<strong>Classes te&ograve;riques:</strong>&nbsp;Aula La Granja, Zoo de Barcelona&nbsp;(Entrada Zoo carrer Wellington, Barcelona).

<strong>Dates i horaris:&nbsp;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>Classes te&ograve;riques:</strong> del 27 al 30 de mar&ccedil; i del 3 al 6 d&#39;abril de 2017 de 19:00 a 20:30.</div>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>Classes pr&agrave;ctiques:&nbsp;</strong>dissabtes 1 i 8 d&#39;abril de 2017 de 08:00 a 14:00.</div>
<strong>Data l&iacute;mit d&rsquo;inscripci&oacute;:</strong>&nbsp;23 de mar&ccedil;

<strong>Professors:&nbsp;</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#ob'>Oriol Balt&agrave;</a>, <a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#ra'>Ra&uuml;l Aym&iacute;</a> i <a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#cb'>Carles Barriocanal</a><em><a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_anellament_zoo.html' target='_self'>M&eacute;s informaci&oacute;</a></em><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html' target='_blank'><strong>Inscripci&oacute;</strong></a>
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Laboratori de Natura. Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
Resum: Curs d&#039;identificació avançada d&#039;ocells
Descripció: <strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO

<strong>Codi</strong>: IDA 1

<strong>Classes te&ograve;riques:</strong>&nbsp;Laboratori de Natura. Edifici dels Tres Dragons. Parc de la Ciutadella. Barcelona.

<strong>Dates:</strong>&nbsp;3, 5 i 7 d&#39;abril de 2017

<strong>Data l&iacute;mit d&rsquo;inscripci&oacute;: </strong>31&nbsp;de mar&ccedil;.

<strong>Professor:</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#MG'>Marcel Gil</a>

<strong>Descripci&oacute;</strong>:Curs te&ograve;ric sobre identificaci&oacute; avan&ccedil;ada. Es tractaran aquells casos conflictius que ens podem trobar mirant ocells per Catalunya i s&rsquo;explicaran les principals t&egrave;cniques per a resoldre&rsquo;ls. Els assistents aprendran a fer i entendre un sonograma, avaluar la muda i la biometria al camp i analitzar el plomatge amb un alt nivell de detall. &Eacute;s necessari tenir experi&egrave;ncia pr&egrave;via en ornitologia. El curs es presenta en dues parts independents per respondre a les possibles diferents necessitats d&#39;aprenentatge en la identificaci&oacute;. La Part 1 tracta d&#39;esp&egrave;cies habituals que presenten dificultats d&#39;identificaci&oacute;.

<strong>Horaris:&nbsp;</strong>de 19:00 a 21:00 h<strong><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a><a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_identificacio_avancada.html'><em>M&eacute;s informaci&oacute;</em></a></strong>

&nbsp;
Dissabte, 8 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Alberg Enric d&#039;Ossó
Resum: Atles Camp
Descripció: <strong>Organitza:</strong> ICO

<strong>Codi:</strong> AC

<strong>Dates</strong>: 8 i 9 d&#39;abril (opci&oacute; de dormir el dia 7)

<strong>Alberg i punt de partida: </strong><a href='https://www.google.es/maps/@40.8289057,0.5053597,200m/data=!3m1!1e3?hl=ca'>Alberg Enric d&#39;Oss&oacute;</a>.&nbsp;Jes&uacute;s, Tortosa

<strong>Guies confirmats:</strong> Abel Julien, Mart&iacute; Franch i David Garcia

<strong>Preu activitat:&nbsp;</strong>20&euro;

<strong>Descripci&oacute;: C</strong>ap de setmana amb experts ornit&ograve;legs que t&#39;ensenyaran com es recullen les dades per fer un atles. Ara estem preparant el Nou Atles dels ocells nidificants de Catalunya, i tu en pots formar part participant aquest cap de setmana ajudant als nostres experts.&nbsp;El divendres 7 farem una reuni&oacute; a la nit per tots aquells que es vulguin quedar a dormir a Tortosa, aquesta reuni&oacute; &eacute;s opcional. L&#39;activitat comen&ccedil;ar&agrave; el dia 8 d&#39;abril a Tortosa, moment en qu&egrave; ens dividirem en equips i anirem a prospectar diferents &aacute;rees. Despr&eacute;s d&#39;explicar les diferents metodologies de l&#39;Atles, durant el dia les practicarem al camp tot realitzant els mostratges de quadrat. Posarem a la pr&agrave;ctica censos de transsecte SOCC, mostratges Atles en quadrats 1x1km, l&#39;&uacute;s de codis atles i censos d&#39;ocells nocturns, i veurem la import&agrave;ncia de la identificaci&oacute; dels cants per a dur a terme censos d&#39;ocells nidificants. Al capvespre ens reunirem de nou tots els equips i posarem en conjunt el que hem vist i apr&egrave;s durant la jornada. El diumenge repetirem l&#39;activitat i a la tarda ja ens acomiadarem.&nbsp;<strong><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></strong>&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar

Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona
Dilluns, dimarts i dijous: 9:30h-14:30h.
Dimecres: 9:30h-18:30h.
Divendres: 9:30h-13:30h.

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats