Institut Català d'Ornitologia


cursos - Març de 2017

Març de 2017

cursos Calendari
Diumenge, 12 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Cornudella de Montsant
Resum: Sortida a Siurana i Torre d'en Dolça
Descripció: <strong><font color='#ff0000'>Places exhaurides!</font>Organitza:</strong> ICO

<strong>Codi</strong>: S7

<strong>Horaris</strong>: de 8:00 a 17:00

<strong>Guia:</strong> <a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#xr'>Xavi Riera</a>

<strong>Lloc de trobada</strong>:&nbsp;Trobada a l&rsquo;aparcament de darrere el celler cooperatiu de Cornudella de Montsant. Els despla&ccedil;aments es faran en cotxes particulars. Es podr&agrave; compartir vehicle per pujar a Siurana per&ograve; despr&eacute;s cadasc&uacute; haur&agrave; d&rsquo;agafar el seu perqu&egrave; l&rsquo;activitat s&rsquo;acabar&agrave; a Vila-seca.

<strong>Descripci&oacute;:</strong>&nbsp;Us proposem fer una sortida d&rsquo;un dia a Siurana (Priorat) i al parc urb&agrave; de la Torre d&rsquo;en Dol&ccedil;a de Vila-seca (Tarragon&egrave;s). Amb aquesta combinaci&oacute; esperem veure un bon grapat d&rsquo;esp&egrave;cies de dos ambients totalment diferents. Per un costat, Siurana &eacute;s un lloc molt bo per observar esp&egrave;cies rup&iacute;coles com ara la merla blava, el corb, el cercavores o, amb una mica de sort, el pela-roques. Les parts baixes del poble, d&rsquo;altra banda, estan ocupades per grans b&agrave;ndols de fring&iacute;l&middot;lids i ember&iacute;zids. La Torre d&rsquo;en Dol&ccedil;a, en canvi, ens permetr&agrave; gaudir de l&rsquo;observaci&oacute; a curta dist&agrave;ncia d&rsquo;un bon nombre d&rsquo;ocells lligats als ambients aqu&agrave;tics:, &agrave;necs, ardeids, lim&iacute;coles, etc.

<strong>Qu&egrave; cal portar:</strong>&nbsp;Esmorzar, dinar i beguda. Esmorzarem a Siurana i dinarem a la Torre d&rsquo;en Dol&ccedil;a. Roba d&rsquo;abric ja que a Siurana, al mat&iacute;, pot fer molt fred. Binocles, c&agrave;mera, guies, etc.<a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a>
Dissabte, 18 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Parc Natural del Castell de Montesquiu
Resum: Curs d&#039;introducció a l&#039;ornitologia del Parc Castell de Montesquiu
Descripció: <strong>Organitza</strong>: ICO/Parc Natural del Castell de Montesquiu

<strong>Codi</strong>: O2

<strong>Classes te&ograve;riques:</strong> Castell de Montesquiu.

<strong>Dates:</strong> 18 de mar&ccedil;, 1, 22 i 29 d&#39;abril de 2017.

<strong>Horaris:</strong> 8h-18:30, incloent-hi part pr&agrave;ctica (matins) i teoria (tarda), amb descans per dinar. Despla&ccedil;ament en cotxe entre lloc de sortida de camp i l&#39;aula (compartint vehicles).

<strong>Data l&iacute;mit d&rsquo;inscripci&oacute;:</strong>&nbsp;15 de mar&ccedil;.

<strong>Professor: </strong>Josep Rost

<strong>Descripci&oacute;:</strong> Curs te&ograve;ric i pr&agrave;ctic en el que es tracta la biologia de les aus i permet al alumne descobrir els per qu&egrave;s del comportament dels ocells, a m&eacute;s d&#39;una introducci&oacute; a l&#39;ornitologia de camp. Tot aix&ograve; conjuntament amb sortides per posar en pr&agrave;ctica els nostres coneixements. No &eacute;s necessari tenir experi&egrave;ncia pr&egrave;via en ornitologia.<strong><a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></strong>&nbsp;
Dissabte, 25 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Edifici Canadà. Parc empresarial de Viladecans (Viladecans)
Resum: Curs d&#039;identificació d&#039;ocells del Delta Llobregat
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides</span>Organitza:</strong>&nbsp;ICO/Consorci per a la Protecci&oacute; i Gesti&oacute; dels Espais Naturals del Delta del Llobregat/Ajuntament de Viladecans.

<strong>Codi</strong>: ID1

<strong>Classes te&ograve;riques</strong>:&nbsp;Edifici Canad&agrave;. Parc empresarial de Viladecans (Viladecans)&nbsp;(Transport p&uacute;blic: RENFE l&iacute;nies R2 i R2 sud, Estaci&oacute; de Viladecans, a 300m del curs).

<strong>Dates:</strong>&nbsp;dissabtes 25 mar&ccedil;, 8 d&#39;abril, 22 d&#39;abril, 6 de maig, 20 de maig, 10 de juny i 17 de juny.&nbsp;

<strong>Data l&iacute;mit d&rsquo;inscripci&oacute;:</strong> 22 de mar&ccedil;.

<strong>Professor:</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#aj'>Abel Julien</a>&nbsp;i <a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#ab'>Arnau Bonan</a>

<strong>Descripci&oacute;</strong>: Aquest &eacute;s el curs per portar la teva afici&oacute; al seg&uuml;ent nivell. Apr&egrave;n a identificar els diferents d&#39;ocells amb sessions en aula on veur&agrave;s v&iacute;deos, fotografies i far&agrave;s tests online per aprendre ornitologia de camp, a m&eacute;s de con&egrave;ixer les t&egrave;cniques d&#39;identificaci&oacute; b&agrave;siques. En les sortides agafar&agrave;s experi&egrave;ncia en un ventall d&#39;ocells d&#39;h&agrave;bitats diferents de Catalunya, de la m&agrave; de professors amb anys d&#39;experi&egrave;ncia ensenyant ornitologia.

<strong>Horaris i continguts:</strong>&nbsp;

Dissabte 25 de mar&ccedil;. Aus aqu&agrave;tiques i passeriformes: 08:00-14:00 (camp) &middot; 15:30-18:30 (aula).

Dissabte 8 abril. Aus aqu&agrave;tiques: 08:00-14:00 (camp) &middot; 15:30-18:30 (aula).

Dissabte 22 abril. Ocells de bosc: 08:00-14:00 (camp) &middot; 15:30-18:30 (aula).

Dissabte 6 de maig:&nbsp;Aus de sec&agrave;: Sortida als secans de Ponent

Dissabte 20 de maig. Aus marines i mediterr&agrave;nies:&nbsp;08:00-14:00 (camp) &middot; 15:30-18:30 (aula).

Dissabte 10 de juny. Aus de muntanya:&nbsp;Sortida de tot el dia al Cad&iacute;.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Dissabte 17 de juny. Aus nocturnes: &middot;16:00-19:00 (aula) &middot;19:00-21:30 (camp). Sopar cloenda: 22:30.

<strong><a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></strong><a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_identificacio.html'><em>M&eacute;s informaci&oacute;</em></a>&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Seròs
Resum: Sortida a l&#039;Aiguabarreig Segre-Cinca i Secans de la Granja d’Escarp-Seròs
Descripció: <strong><font color='#ff0000'>Places exhaurides!</font>Organitza:</strong>&nbsp;ICO

<strong>Codi:</strong> S3

<strong>Horaris:</strong>&nbsp;8:30h-17h.

<strong>Data l&iacute;mit d&rsquo;inscripci&oacute;:&nbsp;</strong>22 de mar&ccedil;.

<strong>Guia:</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#jb'>Juan Bernal</a>.

<strong>Descripci&oacute;:</strong> Sortida d&#39;un dia amb visita a la conflu&egrave;ncia fluvial de l&#39;Aiguabarreig Segre-Cinca, el bosc de ribera de Sant Jaume i mirador de les Illes. Tornarem creuant els secans fins arribar al punt de trobada, a la rotonda de Ser&ograve;s.

<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'><strong>Inscripci&oacute;</strong></a><a href='/ca/participa/activitats/sortides.html#S3'><em>M&eacute;s informaci&oacute;</em></a>
Dilluns, 27 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Zoo de Barcelona
Resum: Curs d&#039;introducció a l&#039;anellament del zoo de Barcelona
Descripció: <strong>Organitza:</strong>&nbsp; ICO/Zoo de Barcelona.

<strong>Codi:</strong> AZ1

<strong>Lloc:</strong> estacions d&#39;anellament properes a Barcelona.

<strong>Classes te&ograve;riques:</strong>&nbsp;Aula La Granja, Zoo de Barcelona&nbsp;(Entrada Zoo carrer Wellington, Barcelona).

<strong>Dates i horaris:&nbsp;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>Classes te&ograve;riques:</strong> del 27 al 30 de mar&ccedil; i del 3 al 6 d&#39;abril de 2017 de 19:00 a 20:30.</div>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>Classes pr&agrave;ctiques:&nbsp;</strong>dissabtes 1 i 8 d&#39;abril de 2017 de 08:00 a 14:00.</div>
<strong>Data l&iacute;mit d&rsquo;inscripci&oacute;:</strong>&nbsp;23 de mar&ccedil;

<strong>Professors:&nbsp;</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#ob'>Oriol Balt&agrave;</a>, <a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#ra'>Ra&uuml;l Aym&iacute;</a> i <a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#cb'>Carles Barriocanal</a><em><a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_anellament_zoo.html' target='_self'>M&eacute;s informaci&oacute;</a></em><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html' target='_blank'><strong>Inscripci&oacute;</strong></a>

Gràcies a PHP iCalendar

Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona
Dilluns, dimarts i dijous: 9:30h-14:30h.
Dimecres: 9:30h-18:30h.
Divendres: 9:30h-13:30h.

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats